[luni, 18 decembrie] La o curte străină

 

 

În cele din urmă, după căderea Babilonului și ridicarea Medo-Persiei, mulți iudei s-au întors pe meleagurile lor ancestrale. Însă nu toți. Unii au rămas acolo unde locuiseră vreme de o generație sau mai multe.

 

Având în minte aceste informații, avem un oarecare context pentru istoria Esterei. „Împăratul Ahaşveroş şedea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală” (Estera 1:2). Aici se desfășoară narațiunea biblică, în Imperiul Persan sub acest împărat.

 

În capitolul 1, împărăteasa Vasti iese din grațiile împăratului, ceea ce îl face să caute o altă împărăteasă, care să o înlocuiască pe Vasti. În acest context intră în scenă Estera și vărul ei Mardoheu.

 

2. Citește Estera 2:1-9. Ce ne spun aceste versete despre situația lui Mardoheu și a Esterei?

 

Estera 2:1-9

„După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea şi la hotărârea luată cu privire la ea. 2 Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pentru împărat nişte fete fecioare şi frumoase. 3 Împăratul să pună în toate ţinuturile din împărăţia lui dregători însărcinaţi să strângă pe toate fetele, fecioare şi frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului şi păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. 4 Şi fata care-i va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti.” Părerea aceasta a fost primită de împărat şi aşa a făcut. 5 În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, 6 care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. 7 El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. 8 Când s-a auzit porunca împăratului şi hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată şi Estera şi adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. 9 Fata i-a plăcut şi a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru găteală şi hrană, i-a dat şapte slujnice alese din casa împăratului şi a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor”.

 

Se pare că Mardoheu, un angajat imperial, stătea la poarta palatului și locuia în cetatea Susa, cu fiica lui adoptivă, care era și verișoara lui, Estera. Datorită poziției lor și a faptului că locuiau acolo unde locuiau, erau afundați în cultura persană. Acesta trebuie să fi fost cel puțin în parte motivul pentru care Estera a fost aleasă pentru a fi prezentată împăratului. „Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă la casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor” (Estera 2:8).

 

 

3. Citește Estera 2:10,20. Despre ce este vorba aici și de ce i-ar fi dat Mardoheu o astfel de poruncă?

 

Estera 2:10,20

„10 Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri.

20 Estera nu-şi spusese nici naşterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Şi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creştea el”.

 

Deși textul nu spune întocmai de ce, nu este greu de ghicit. Ca străini într-o cultură și religie străină – care, după cum vom vedea, poate fi ostilă –, au acționat înțelept prin păstrarea tăcerii cu privire la familia și poporul lor.

 

Care sunt împrejurările în care consideri că ar fi prudent să nu fim transparenți cu privire la credința noastră? Sau ar trebui ca întotdeauna să fim deschiși cu privire la credința noastră? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu?

 

 

Post-ul [luni, 18 decembrie] La o curte străină apare prima dată în Studiu Biblic.