[sâmbătă, 3 iunie] Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei: Partea 1

 

 

Text de memorat:

 

Apocalipsa 7:2,3

„2 Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, 3 zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!””

 

Pe măsură ce studiem evenimentele vremurilor din urmă cu privire la semnul fiarei, descoperim o idee crucială, și anume diferența între modul în care acționează Dumnezeu și modul în care o face vrăjmașul sufletelor.

 

După cum am văzut, chestiunile centrale din marea luptă dintre Hristos și Satana se concentrează asupra loialității, autorității și închinării. Profețiile care descriu puterea fiarei în Apocalipsa 13, cornul cel mic din Daniel 7 și „fiul pierzării” din 2 Tesaloniceni, toate vorbesc despre o putere care uzurpă autoritatea lui Dumnezeu, poruncește loialitate și introduce un sistem de închinare fals. Și face lucrul acesta folosind forța, constrângerea și, uneori, mita și răsplata – toate pentru a-i forța pe oameni la închinare.

 

În contrast, marea forță motivațională din Împărăția lui Dumnezeu este dragostea. În loc să se închine fiarei, poporul lui Dumnezeu își  găsește bucuria și plăcerea în închinarea la El. Copiii Săi Îi sunt devotați pentru că știu cât de devotat le este El lor. Există un singur lucru care ne va împiedica să primim semnul fiarei la sfârșitul timpului – o dragoste pentru Isus atât de profundă, încât nimic să nu ne poată despărți de El.

 

În această lecție vom explora mai profund aceste teme.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Psalmii 22 – 28
1. Cum descrie autorul, în Psalmul 22, starea în care a ajuns inima lui?
2. Cine se va ridica până la locul cel sfânt al Domnului?
3. Cui îi arată Domnul calea pe care trebuie să meargă?
4. Ce lucru dorea fierbinte David?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 22 (în continuare, până la final)
5. Ce mijloace și ce avantaje să folosim pentru refacerea sănătății?

 

Post-ul [sâmbătă, 3 iunie] Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei: Partea 1 apare prima dată în Studiu Biblic.