[joi, 9 martie] Moștenirea spirituală

 

 

Deși este greu de spus cum ar fi fost viața pe pământ dacă oamenii nu ar fi păcătuit, un lucru știm cu siguranță: nu ar fi existat bogății adunate în van, lăcomie, sărăcie – lucruri care ne-au afectat lumea de la începutul istoriei. Simțul proprietății asupra bunurilor pentru care am lucrat și care, dacă am lucrat cinstit, ne aparțin pe drept este totuși un simț specific vieții într-o lume căzută.

 

5. Care este ideea principală din textele de mai jos și ce impact ar trebui să aibă asupra gestionării mijloacelor materiale cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu? Psalmii 24:1; Evrei 3:4; Psalmii 50:10; Geneza 14:19; Coloseni 1:15-17

 

Psalmii 24:1

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!”

 

Evrei 3:4

„Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu”.

 

Psalmii 50:10

„Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor”.

 

Geneza 14:19

„Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului!”

 

Coloseni 1:15-17

„15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 17 El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El”.

 

Noi suntem doar administratori a ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu, adică Dumnezeu este cel care deține totul. Așadar este logic ca, atunci când am terminat de folosit ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu și după ce ne-am îngrijit și de propria familie, să Îi înapoiem Lui restul.

 

„Oferind daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu, vă adunați comori în cer. Tot ceea ce depuneți în ceruri este ferit de dezastre și pierdere și va alcătui o bogăție veșnică, nepieritoare” și „se va consemna în raportul cu privire la voi din împărăția cerului” (Ellen G. White, „Sfaturi privind administrarea creștină a vieții”, p. 342).

 

Există multe avantaje dacă dăruim în timpul vieții. Iată câteva:

 

1. Dătătorul poate vedea rezultatele darului său – o nouă clădire a bisericii, un tânăr sau o tânără la facultate, o campanie de evanghelizare finanțată etc.

 

2. Lucrarea misionară sau persoana ajutată poate beneficia în prezent, la momentul când nevoia este mare.

 

3. Nu vor exista certuri în familie sau între prieteni după ce donatorul va muri.

 

4. Constituie un bun exemplu de valori precum generozitatea și dragostea față de ceilalți.

 

5. Se reduc taxele aferente succesiunii după deces.

 

6. Darul ajunge la entitatea dorită de donator (fără intervenția tribunalelor sau a rudelor nemulțumite).

 

7. Demonstrează că inima dătătorului a fost schimbată, de la egoism la altruism.

 

8. Donatorul adună comori în cer.

Post-ul [joi, 9 martie] Moștenirea spirituală apare prima dată în Studiu Biblic.