[sâmbătă, 25 februarie] Atenție la lăcomie!

 

 

De citit:

Isaia 14:12-14; Efeseni 5:5; Iosua 7; Ioan 12:1-8; Faptele 5:1-11; 1 Corinteni 10:13.

 

Text de memorat: 

Luca 12:15

„Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui””.

 

Lăcomia este definită ca dorința excesivă de a avea bogății sau bunuri care nu îți aparțin. Lăcomia este un lucru important, într-atât de important, de fapt, încât apare chiar alături de minciună, furt sau crimă; este atât de dăunătoare încât Dumnezeu a ales să ne avertizeze în privința ei în Legea Lui morală. „Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău” (Exodul 20:17).

 

Lăcomia este adesea enumerată printre păcatele oribile care pot împiedica pe cineva să intre în Împărăția lui Dumnezeu. „Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții [cei avizi de câștig] nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:9,10).

 

Lăcomia, chiar lângă escrocherie, idolatrie și adulter? Da, conform acestui text.

 

În această săptămână vom vedea câteva cazuri grave de lăcomie și ce putem face să o învingem.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: 2 Cronici 35 – Ezra 5

1. Cine a afirmat că Dumnezeu i-a dat toate împărățiile pământului?
2. Cine și cui trebuia să doneze aur, argint, avere și vite?
3. Unde apare numărul 666 în cartea Ezra?
4. Ce împărat al Babilonului a dat poruncă în primul an de domnie să se rezidească templul?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 16 (până la „Rugăciunea particulară trebuie să fie tainică”)

5. Cum este a doua neglijare a rugăciunii?

 

Post-ul [sâmbătă, 25 februarie] Atenție la lăcomie! apare prima dată în Studiu Biblic.