[luni, 30 ianuarie] Urmarea sfaturilor lui Dumnezeu

 

 

Suntem ființe materiale și trăim într-o lume materială, o lume care uneori poate fi foarte ispititoare. Ar trebui să fii făcut din oțel și ulei sintetic, nu din carne și sânge ca să nu simți uneori ispita bunurilor materiale și dorința de a fi bogat. Care dintre noi nu a visat măcar o dată în viață să devină bogat sau să câștige la loterie?

 

Deși cu toții ne confruntăm cu lucrul acesta și nu este nimic greșit să lucrezi din greu pentru a-ți asigura un trai decent sau chiar și pentru a fi bogat, niciunul dintre noi nu trebuie să cadă în capcana de a-și face idoli din bani, bogăție și bunuri materiale. Ni se promite putere divină să  rămânem devotați convingerilor noastre privind ceea ce este bine. Lucrul acesta este important, pentru că ispita bogățiilor și a bunurilor materiale a dus foarte multe suflete la ruină.

 

2. Citește Matei 6:24 și 1 Ioan 2:15. Care este tema acestor texte?

 

Matei 6:24

Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

 

1 Ioan 2:15

15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

 

Din nefericire, iubirea pentru lucrurile lumești poate fi atât de puternică încât oamenii ajung să se îndatoreze pentru – speră ei – a-și împlini iubirea pe care o simt. (Dar nu o împlinesc niciodată; vezi Eclesiastul 4:8.) Și, pentru că datoriile sunt una dintre capcanele lui Satana destinate oamenilor, este de înțeles ca Dumnezeu să-Și dorească să-Și vadă copiii scăpați de datorii. În Biblie și în Spiritul Profetic El ne-a dat sfaturi care ne vor conduce la libertate financiară.

 

3. Citește Psalmii 50:14,15. Care ar trebui să fie atitudinea adoptată de copiii lui Dumnezeu? Ce înseamnă „împlinește-ți juruințele”?

 

Psalmii 50:14,15

14 Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. 15 Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

 

Noi devenim membri ai bisericii, aducându-I laudă și mulțumire lui Dumnezeu, care ne-a creat și ne-a răscumpărat. La punctul 9 (din cele 13) din legământul nostru de botez, suntem întrebați: „Crezi în organizația bisericii? Este scopul tău acela de a te închina lui Dumnezeu și a susține biserica prin zecimile și darurile tale, prin eforturile și influența ta?” Ca adventiști de ziua a șaptea cu toții am răspuns „Da”. Așadar, aceste texte (Psalmii 50:14,15) constituie o promisiune făcută celor care Îi aduc mulțumire lui Dumnezeu și se achită devotați de ceea ce au promis.

 

Ce spun alegerile tale despre cât de bine faci față ispitelor lumii? De ce faptul de a lucra din greu pentru a avea o viață bună nu înseamnă neapărat că faci un idol din bogăție sau bani? Cum putem face diferența?

 

Post-ul [luni, 30 ianuarie] Urmarea sfaturilor lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.