[sâmbătă, 7 ianuarie] Legământul lui Dumnezeu cu noi

 

 

De citit:

Matei 10:22; Ioan 6:29; Deuteronomul 28:1-14; Proverbele 3:1-10; Maleahi 3:7-11; Matei 6:25-33.

 

Text de memorat:

 

Deuteronomul 28:1,2

„Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2 Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău”.

 

Chiar dacă pare incredibil, Dumnezeu face contracte (sau legăminte) cu noi. Majoritatea sunt bilaterale, ceea ce înseamnă că ambele părți (Dumnezeu și oamenii) au ceva de îndeplinit.

 

Un tip mai rar de legământ este cel unilateral. Câteva dintre legămintele lui Dumnezeu cu omenirea sunt unilaterale. De exemplu, indiferent de ceea ce facem sau nu facem, putem avea încredere că Dumnezeu ne va da soare și ploaie (vezi Matei 5:45). După potop, Dumnezeu a promis omenirii și „tuturor fiarelor de pe pământ” că, indiferent de acțiunile noastre, nu va mai fi un alt potop care să acopere întregul pământ (vezi Geneza 9:9-16). De asemenea, El a făgăduit că anotimpurile vor veni și vor trece indiferent de ceea ce vom face noi (Geneza 8:22).

 

În această săptămână vom studia câteva legăminte bilaterale extrem de importante între Dumnezeu și copiii Săi. Să ne rugăm ca, prin harul lui Dumnezeu, să ne achităm de partea care ne revine!

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: 1 Cronici 15 – 21
1. Cine erau îmbrăcați cu mantale de in subțire la ceremonia de transportare a chivotului?
2. Cine a mers din „cort în cort și din locaș în locaș”?
3. Ce legătură este între fratele lui Goliat și Rafa?
4. Ce opțiuni de pedepse i-a dat Dumnezeu lui David pentru numărarea poporului?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 13 (ILIE)
5. Ce rezultat are obiceiul de a-i lăuda pe oameni?

 

Post-ul [sâmbătă, 7 ianuarie] Legământul lui Dumnezeu cu noi apare prima dată în Studiu Biblic.