[joi, 29 decembrie] Numele Lui pe frunțile lor

 

4. Citește Apocalipsa 22:3-5. Cum putem fi siguri că vom fi printre cei care vor avea numele lui Dumnezeu scris pe frunte? Putem avea această siguranță sau nu?

 

Apocalipsa 22:3-5

„3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5 Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor”.

 

După răzvrătirea lui Lucifer și căderea lui Adam și a Evei, Dumnezeu i-ar fi putut distruge pe cei doi păcătoși. Dar, ca o expresie a iubirii necondiționate pentru ființele create de El, Dumnezeu, în mila Sa, a instituit un plan pentru a-i salva pe cei care acceptă ceea ce El oferă. Este vorba de „planul de mântuire”, care, deși există de dinainte de crearea pământului (Efeseni 1:3,4; 2 Timotei 1:9; Tit 1:2; Apocalipsa 13:8), a fost prezentat omenirii pentru prima dată în Eden, imediat după cădere. Ulterior a fost transmis prin simbolurile și tipologia serviciului de la sanctuarul evreiesc (Exodul 25), după care a fost exprimat plenar prin viața, moartea și învierea lui Isus (vezi Romani 5).

 

În centrul planului de mântuire se află făgăduința vieții veșnice, bazată pe meritele lui Isus, pentru toți cei care acceptă, prin credință, marea realizare de la cruce. Și înainte de cruce, și după cruce, mântuirea a fost mereu prin credință, și niciodată prin fapte, indiferent cât de mult sunt faptele o expresie a mântuirii noastre.

 

5. Pavel a scris despre Avraam, care a trăit cu mult înainte de venirea lui Hristos, ca despre un exemplu de mântuire prin credință. Citește Romani 4:2,3. Cum ne ajută aceste versete să înțelegem ce este mântuirea prin credință?

 

Romani 4:2,3

„2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.””

 

Așadar, putem avea siguranța mântuirii dacă L-am acceptat pe Isus, dacă ne-am predat Lui, dacă am cerut împlinirea promisiunilor Lui, inclusiv a celor despre o nouă viață acum în El, precum și dacă ne bazăm în totalitate pe meritele Sale și pe nimic altceva. Avraam a crezut, și aceasta i s-a considerat neprihănire; la fel stau lucrurile și în dreptul nostru.

 

Iată deci ce înseamnă a avea numele Lui scris pe fruntea noastră! Dacă Îl avem scris pe frunte în prezent și nu Îi întoarcem spatele, ne va fi scris pe frunte și atunci, în cerul cel nou și pe pământul cel nou.

 

Post-ul [joi, 29 decembrie] Numele Lui pe frunțile lor apare prima dată în Studiu Biblic.