[marți, 27 decembrie] În prezența lui Dumnezeu

 

Biblia spune că Dumnezeu „locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii” (1 Timotei 6:16) și că „nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu” (Ioan 1:18; 1 Ioan 4:12). Să însemne oare că sfinții din cer nu Îl vor vedea niciodată pe Dumnezeu Tatăl? Nicidecum. Este destul de clar că expresia „a nu-L vedea pe Dumnezeu” se referă la ființele umane de după cădere, fiindcă Scriptura precizează de multe ori că sfinții Îl vor vedea de fapt în ceruri.

 

3. Ce aflăm din Matei 5:8; 1 Ioan 3:2,3 și Apocalipsa 22:3,4 despre privilegiul suprem de a-L vedea pe Dumnezeu?

 

Matei 5:8

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”

 

1 Ioan 3:2,3

„2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat”.

 

Apocalipsa 22:3,4

„3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor”.

 

Ioan afirmă că „nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu” (Ioan 1:18; 1 Ioan 4:12), dar declară și că „Îl vom vedea așa cum este” (1 Ioan 3:2,3) și că vom „vedea fața Lui” (Apocalipsa 22:3,4). Poate fi discutabil dacă aceste pasaje se referă la Dumnezeu Tatăl sau la Domnul Hristos. Dar toate dubiile se risipesc în lumina afirmației lui Isus: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8). Ce privilegiu vor avea cei răscumpărați să se închine lui Dumnezeu în templul Lui! Dar privilegiul suprem al tuturor va fi acela că Îi vor vedea fața. „Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să comunice deschis cu Tatăl şi cu Fiul. «Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos» (1 Corinteni 13:12). Noi vedem chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindă în natură şi în modul în care procedează cu oamenii, dar atunci Îl vom vedea faţă în faţă, fără să fim separaţi de un văl întunecos. Vom sta în prezența Sa şi vom privi slava feţei Sale” (Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 676, 677).

 

Este de notat în unele versete din secțiunea de astăzi legătura dintre curăție și faptul de a-L vedea pe Dumnezeu. Cei „cu inima curată” vor vedea pe Dumnezeu; cel care Îl va vedea pe Dumnezeu „se curățește, după cum El este curat” (1 Ioan 3:3). Aceste versete transmit că Dumnezeu trebuie să facă o intervenție în noi care să ne pregătească pentru cer. Deși, în final, dreptul nostru la cer a fost asigurat prin moartea lui Isus, noi vom trece printr-un proces de curățare aici și acum care ne va ajuta să ne pregătim pentru casa noastră cea veșnică. Și un aspect esențial al procesului de curățare este ascultarea de Cuvântul Său.

 

Citește 1 Petru 1:22. Cum ne transmite acest text legătura dintre ascultare și curățare? Cum anume ne curăță ascultarea? Cum spune Petru, mai precis, că se va manifesta ascultarea noastră?

 

Post-ul [marți, 27 decembrie] În prezența lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.