[marți, 20 decembrie] Judecata din timpul miei de ani

 

 

Biblia ne spune că, la a doua venire, (1) atât sfinții care sunt în viață, cât și sfinții înviați Îl vor întâmpina „pe Domnul în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:16,17); (2) toți sfinții vor fi luați la cer ca să ocupe „locașurile” cerești pe care Însuși Isus le-a pregătit pentru ei (Ioan 14:1-3) și (3) doar după o mie de ani Noul Ierusalim va coborî pe acest pământ și va deveni căminul veșnic al sfinților (Apocalipsa 21:1-3,9-11). Așadar, în timpul mileniului, când acest pământ va fi pustiu, sfinții vor domni cu Hristos în cer (Ieremia 4:23; Apocalipsa 20:4).

 

3. Citește 1 Corinteni 6:2,3 și Apocalipsa 20:4-6,11-13. De ce sfinții ar trebui să participe la judecata din timpul miei de ani?

 

1 Corinteni 6:2,3

„2 Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 3 Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?”

 

Apocalipsa 20:4-6,11-13

„4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui”.

 

 

 

Întregul proces de judecată are scopul: (1) de a dovedi nevinovăția caracterului lui Dumnezeu în raport cu acuzațiile lui Satana cum că Dumnezeu nu este drept în modul în care Își tratează ființele create; (2) de a confirma imparțialitatea răsplătirii celor drepți; (3) de a demonstra dreptatea pedepselor primite de cei nelegiuiți și (4) de a înlătura orice îndoială care ar putea duce la o altă revoltă în univers. La  judecata de cercetare preadventă a celor drepți, iau parte doar ființele din cer (Daniel 7:9,10). Dar la judecata din timpul mileniului a celor nelegiuiți și a îngerilor căzuți, și sfinții vor participa deopotrivă (1 Corinteni 6:3; Iuda 6; Apocalipsa 20:4-6). Judecata de cercetare preadventă a început în anul 1844, când „s-au așezat niște scaune. […] S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile” (Daniel 7:9,10). Însă judecata din timpul miei de ani va începe după ce sfinții sunt luați la cer și vor sta pe scaunele de domnie, iar judecata le va fi încredințată lor. Apoi, încă o dată, cărțile din ceruri vor fi deschise și cei morți vor fi „judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea” (Apocalipsa 20:4,12). Acest proces le oferă sfinților ocazia de a examina rapoartele cerești și de a vedea modul corect în care Dumnezeu a tratat toate cazurile. Dumnezeu nu doar că îi răsplătește pe toți oamenii potrivit cu ceea ce merită, pe baza deciziilor lor, dar le și explică de ce acționează așa.

 

Ce ne învață despre caracterul lui Dumnezeu faptul că, înainte ca morții pierduți să fie înviați pentru moartea a doua, cei mântuiți vor fi implicați în procesul de judecată și nimeni nu va fi pedepsit până când nu vedem și noi dreptatea și nepărtinirea lui Dumnezeu? Tu accepți ca faptele tale să fie evaluate de cei care te cunosc?

 

Post-ul [marți, 20 decembrie] Judecata din timpul miei de ani apare prima dată în Studiu Biblic.