[marți, 13 decembrie] Gândul lui Hristos

 

Unii oameni cred că omul se schimbă dacă schimbă mediul. Categoric, trebuie să evităm locuri și împrejurări care ne pot face mai vulnerabili în fața ispitei (Psalmii 1:1; Proverbele 5:1-8). Dar problema noastră cu ispita și păcatul poate fi rezolvată doar prin transformarea inimii (sau a minții). Hristos a atins miezul problemei când a afirmat: „dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia” (Marcu 7:21,22). Aceasta înseamnă că, pentru schimbarea comportamentului, mintea noastră are nevoie de transformare.

 

4. Citește 1 Corinteni 2:16; Psalmii 24:3,4; Romani 12:2; Filipeni 4:8 și Coloseni 3:2. Ce înseamnă a avea „gândul lui Hristos”?

 

1 Corinteni 2:16

„Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos”.

 

Psalmii 24:3,4

„3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? 4 Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele”.

 

Romani 12:2

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”.

 

Filipeni 4:8

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească”.

 

Coloseni 3:2

„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.

 

Domnul a promis că, în cadrul „legământului nou”, avea să pună Legea Sa în mintea oamenilor și să le-o scrie pe inimă (Ieremia 31:31-33; compară cu Evrei 8:8-10; 10:16). Nu este de mirare deci că în Predica de pe Munte Isus a extins și adâncit semnificația poruncilor lui Dumnezeu până la nivelul gândurilor și intențiilor (vezi Matei 5:17-48). Așadar, putem birui ispita doar prin harul transformator al lui Dumnezeu și, la nivelul gândurilor și al intențiilor, ar trebui să cerem împlinirea acelei făgăduințe, ca gândurile păcătoase să fie oprite.

 

Totuși, indiferent cât de credincioși suntem, în această viață nu vom atinge niciodată o stare de totală lipsă de păcat. Dar, dacă suntem în Hristos, suntem pe deplin acoperiți de neprihănirea Sa. Deși nu suntem încă desăvârșiți, suntem considerați deja desăvârșiți în El (Filipeni 3:12-15). „Când suntem uniţi cu Hristos, avem gândul lui Hristos. Curăţia şi dragostea strălucesc în caracter, iar blândeţea şi adevărul conduc viaţa. Însăşi expresia feţei este schimbată. Hristos, care locuieşte în suflet, exercită o putere de schimbare, iar aspectul exterior dovedeşte că în interior domnesc pacea şi bucuria” (Ellen G. White, „Solii alese”, vol. 1, p. 337). Doar printr-o predare zilnică, printr-o moarte zilnică față de sine, printr-un efort zilnic hotărât de a ne supune lui Isus, putem avea în viața noastră acest gen de transformare.

 

Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă ai putea opri chiar și gândurile păcătoase. Cât de diferită ar fi viața ta? Care este singura cale posibilă ca aceasta să fie și experiența ta?

 

Post-ul [marți, 13 decembrie] Gândul lui Hristos apare prima dată în Studiu Biblic.