[sâmbătă, 5 noiembrie] Victoria lui Isus asupra morții

 

 

Text de memorat:

 

Apocalipsa 1:17,18

„17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 18 Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”.

 

Punctul central al credinței creștine este învierea lui Isus. Pavel a evidențiat foarte bine acest lucru când a scris: „Căci, dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți” (1 Corinteni 15:16-18). Vom analiza în detaliu acest aspect săptămâna viitoare. Așadar, oricât ar accentua Pavel moartea lui Hristos și oricâtă importanță ar avea – „n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2) –, ea nu ne este de niciun folos fără înviere. Da, învierea lui Isus este de o importanță crucială, atât pentru întreaga credință creștină, cât și pentru planul de mântuire. Dar ar fi greu de înțeles de ce învierea lui Isus și odată cu ea și învierea noastră sunt atât de importante, dacă – așa cum cred mulți – cei morți în Hristos s-ar desfăta deja în bucuria raiului ceresc, fiind „plecați acasă la Domnul”.

 

De înțeles:

Importanța învierii lui Isus și toate dovezile convingătoare pe care El ni le-a dat ca să credem în ea.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: 2 Samuel 23 – 1 Împărați 5
1. Cum nu era casa lui David înaintea lui Dumnezeu?
2. Pe cine nu a mustrat David niciodată?
3. De ce a cerut Solomon de la Domnul o inimă pricepută?
4. Câți oameni supravegheau în medie căpeteniile peste cei ce purtau poveri și tăiau pietre?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 9 (până la par. „Rugăciunea se prinde de puterea infinită”)
5. Ce posibilitate oferă rugăciunea scurtă?

 

Post-ul [sâmbătă, 5 noiembrie] Victoria lui Isus asupra morții apare prima dată în Studiu Biblic.