[sâmbătă, 22 octombrie] Învierile de dinainte de cruce

 

 

Text de memorat:

 

Ioan 11:25,26

„25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?””

 

În Vechiul Testament, referirile la înviere analizate până acum au avut la bază, în mare măsură, așteptări personale (Iov 19:25-27; Evrei 11:17-19; Psalmii 49:15; 71:20) și făgăduințe (Daniel 12:1,2,13). Însă mai avem și consemnări de cazuri în care oamenii au fost într-adevăr înviați.

 

Prima înviere a fost cea a lui Moise (Iuda 9, Luca 9:28-36). Pe vremea monarhiei din Israel, fiul văduvei din Sarepta (1 Împărați 17:8-24) și fiul sunamitei (2 Împărați 4:18-37) au fost și ei înviați. Când a fost pe pământ, Hristos i-a înviat pe fiul văduvei din Nain (Luca 7:11-17), pe fiica lui Iair (Luca 8:40-56) și apoi pe Lazăr (Ioan 11). Cu excepția lui Moise, toți acești oameni au înviat ca muritori și în cele din urmă au murit iarăși. Aceste cazuri confirmă învățătura biblică despre starea de inconștiență a celor morți (Iov 3:11-13; Psalmii 115:17; 146:4; Eclesiastul 9:5,10). În niciuna dintre aceste relatări și nici în alte narațiuni biblice despre înviere nu există vreo menționare a unei presupuse experiențe din viața de dincolo de mormânt.

 

De înțeles:

Învierile care au avut loc înainte de moartea și învierea lui Isus.

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: 2 Samuel 9 – 15
1. Cine mânca întotdeauna la masa împăratului?
2. Cine și cui a făcut un apel pentru a fi „plin de bărbăție”?
3. Ce fel de haină purtau fetele împăratului care erau fecioare?
4. Ce deal a suit David, în ce fel și ce a făcut când a ajuns în vârful lui?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 8 (până la par. „Rugați-vă fără încetare”)
5. Ce să facem când nu primim un răspuns imediat la rugăciune?

 

Post-ul [sâmbătă, 22 octombrie] Învierile de dinainte de cruce apare prima dată în Studiu Biblic.