[vineri, 19 august]

 

 

Studiu suplimentar: Ellen G. White, „Profeți și regi”, capitolul 49

 

„Nu a spus Dumnezeu că va da Duhul Sfânt acelora care I-L cer? Și nu este acest Duh un îndrumător autentic, real, prezent? Unii par să se teamă să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, ca și când ar fi o încumetare din partea lor. Ei se roagă ca Domnul să ne învețe, dar le este totuși teamă să dea crezare Cuvântului garantat al lui Dumnezeu și să creadă că am fost învățați de El. […] Nu ar trebui să vă îndoiți de El nici măcar o clipă și să-L dezonorați așa. Când căutați să cunoașteți voia Lui, partea voastră din colaborarea cu Dumnezeu este să credeți că veți fi conduși, îndrumați, binecuvântați în împlinirea voii Sale. E posibil să nu ne încredem în noi înșine ca nu cumva să interpretăm greșit învățăturile Sale, dar faceți și din acesta un subiect de rugăciune și încredeți-vă în El, continuați să vă încredeți în El în cea mai mare măsură posibilă, ca Duhul Sfânt să vă îndrume să interpretați corect planurile Lui și acțiunea providenței Sale” (Ellen G. White, „Manuscript Releases”, vol. 6, p. 225).

 

„Credința devine mai puternică atunci când are de luptat cu îndoielile și cu influențele împotrivitoare. Experiența dobândită în aceste încercări este de mai mare valoare decât cele mai prețioase bijuterii” (Ellen G. White, „Mărturii pentru biserică”, vol. 3, p. 555).

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Iosua 19 – Judecătorii 1
1. Ce s-a întâmplat cu vorbele bune spuse de Domnul casei lui Israel?
2. Ce lucru neobișnuit se spune despre piatra așezată în locul închinat Domnului?
3. Unde au fost îngropate oasele lui Iosif?
4. Despre cine se spune că „au dat înapoi în munte”?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 1 (până la paragraful „O pregustare a cerului”)
5. Ce să-I prezentăm lui Dumnezeu în rugăciune?

 

 

Post-ul [vineri, 19 august] apare prima dată în Studiu Biblic.