[miercuri, 20 iulie] „Cei înțelepți”

 

 

În secțiunea de ieri am analizat importanța caracterului în viața acelora care așteaptă a doua venire. Astăzi vom analiza mai îndeaproape importanța caracterului la aceia care vor fi în viață la a doua venire a lui Isus.

 

6. Citește Daniel 12:1-10. La ce perioadă din istoria pământului se face referire? Mai important, ce înțelegem din aceste versete despre caracterul copiilor lui Dumnezeu din acea perioadă? Ce trăsături le sunt atribuite, spre deosebire de cei nelegiuiți? Vezi și Apocalipsa 22:11.

 

Daniel 12:1-10

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. 2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 3 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. 4 Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte. 5 Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu şi altul dincolo de malul râului. 6 Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: ‘Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?’ 7 Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. 8 Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: ‘Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?’ 9 El a răspuns: ‘Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului. 10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege”.

 

Apocalipsa 22:11

„Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!””

 

Lui Daniel i se spune că, înainte de venirea lui Isus, va fi o perioadă de criză fără precedent în istorie. În Daniel 12:3,10 ni se oferă o descriere a celor neprihăniți și a celor răi care vor traversa această perioadă. De observat că „cei răi vor face răul” (Daniel 12:10), spre deosebire de cei înțelepți, care, așa cum se spune în versetul 3, vor străluci cu putere, poate pentru că au fost „curățiți, albiți și lămuriți”/„purificați, albiți și încercați” (Daniel 12:10, VDC/BTF) în această „vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta” (Daniel 12:1). În plus, cei răi nu înțeleg, dar, spre deosebire de ei, cei neprihăniți sunt „înțelepți” și înțeleg.

 

Înțeleg ce anume? Matematică, științe, metoda istorico-critică? În cartea Proverbele se spune că „teama de Domnul este începutul cunoașterii” (Proverbele 1:7, NTR). Poate că, în acest context, „cei înțelepți” sunt înțelepți deoarece cunosc ce înseamnă aceste evenimente finale, această „vreme de strâmtorare”, pe măsură ce se desfășoară. Ei nu sunt luați prin surprindere; din studiul personal al Cuvântului ei știu că timpul acesta va veni. Și, cel mai important, ei cunosc suficient cât să se lase curățiți și șlefuiți de această vreme de necaz. Cei răi, pe de altă parte, nu fac altceva decât să devină și mai îndârjiți în răzvrătirea lor și continuă astfel în răutatea lor.

 

Aspectul esențial este că aici ni se oferă o descriere a poporului care a trecut printr-un proces de rafinare, de curățire.

 

Deși am analizat aceste versete în contextul zilelor finale, ce principii găsim în ele care ne ajută să înțelegem mai bine în ce constă procesul de curățire, de purificare, chiar și pentru noi astăzi?

Post-ul [miercuri, 20 iulie] „Cei înțelepți” apare prima dată în Studiu Biblic.