[duminică, 26 iunie] Un ghid pentru drum: Păstorul

 

„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic” (Psalmii 23:1).

 

Unor copii li s-a cerut să facă un desen despre Dumnezeu. Fără nicio excepție, toți au desenat o inimă undeva pe foaie. Când au fost întrebați de ce, toți au răspuns că Dumnezeu este dragoste. Atât.

 

E ușor să avem o părere bună despre Dumnezeu și planurile Sale atunci când totul merge bine. Dar, pe măsură ce creștem și viața devine mai grea și mai complicată, vederile noastre despre Dumnezeu se schimbă adesea. Dumnezeu nu Se schimbă, bineînțeles (Evrei 13:8; Iacov 1:17); dar noi, da.

 

La unison cu stilul de viață pastoral al poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, Psalmul 23 utilizează imaginea unui păstor pentru a descrie modul în care Dumnezeu Se îngrijește de noi. Simbolul păstorului este folosit în dreptul lui Dumnezeu atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Este un tablou minunat și de asemenea etern valabil. Înainte să analizăm Psalmul 23, să vedem modul în care scriitorii Bibliei au înțeles lucrarea și caracterul Păstorului în Biblie.

 

1 Ce spun despre Păstor următoarele versete?

 

Isaia 40:11

 „El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.”

 

Ieremia 23:3,4

„Şi Eu Însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte şi se vor înmulţi. Voi pune peste ele păstori care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază şi nu va mai lipsi niciuna din ele”, zice Domnul.

 

Ezechiel 34:12

„Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură”.

 

Ioan 10:14-16

„14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, 15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor”.

 

1 Petru 2:25

„Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre”.

 

2 Să ne întoarcem la Psalmul 23. Cum Își îngrijește Păstorul oile?

 

Versetul 2

Versetul 3 („mă ghidează să merg pe drumul corect”, BVA)

Versetul 4

Versetul 5

Versetul 6

 

Ce înseamnă să știi că există Cineva ca cel descris mai sus care are grijă de tine? Cum poți folosi această imagine ca să încurajezi pe cineva a cărui imagine despre Dumnezeu a fost întunecată de propriile lupte, oricare ar fi acestea?

Post-ul [duminică, 26 iunie] Un ghid pentru drum: Păstorul apare prima dată în Studiu Biblic.