[sâmbătă, 18 iunie] Israel în Egipt

 

 

Geneza redă ultimii ani ai vieții lui Iacov împreună cu Iosif. Îl vedem pe Iacov (Israel) cum părăsește Canaanul (Geneza 46) ca să se stabilească în Egipt (Geneza 47), unde va muri (Geneza 49:29–50:21). Totuși, chiar și în acest cadru egiptean, perspectiva Țării Promise încă se întrevede într-o bună măsură (Geneza 50:22-26).

 

De îndată ce sosește în Egipt, Iacov îl binecuvântează pe faraon (Geneza 47:7-10), împlinind astfel (parțial, desigur) făgăduința făcută lui Avraam că va fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului (Geneza 12:3). Mai târziu, de pe patul de moarte, Iacov îi binecuvântează pe fiii lui Iosif (Geneza 48). Iacov îi binecuvântează și pe copiii lui (Geneza 49:1-28) și face niște preziceri impresionante cu privire la fiecare dintre ei în contextul celor 12 seminții ale lui Israel (Geneza 49:1-27).

 

Totuși, faptul că urmașii lui Israel „locuiesc” în exil în Egipt, ca străini, este în dezacord cu speranța privitoare la Țara Promisă. Și, deși cartea Geneza se termină cu urmașii lui Israel locuind în Egipt, câteva dintre ultimele cuvinte ale lui Iacov trimit spre un alt loc: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov” (Geneza 50:24).

 

Studiu la rând

Biblia: Numeri 33 – Deuteronomul 3
1. Câți ani a trăit Aaron și unde a murit?
2. Câte cetăți de scăpare erau în Israel și cum erau distribuite?
3. Din ce cauză S-a mâniat Domnul pe Moise?
4. Ce lungime avea patul lui Og și din ce era făcut?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Păstrarea unui standard moral înalt”
5. E posibil ca oamenii să fie convertiți de către un pastor neconvertit? Cum?

Post-ul [sâmbătă, 18 iunie] Israel în Egipt apare prima dată în Studiu Biblic.