[vineri, 13 mai] Un gând de încheiere

 

 

Citește capitolul 32, „Legea și legămintele”, din cartea „Patriarhi și profeți”, de Ellen G. White.

 

Pledarea răbdătoare și stăruitoare a lui Avraam pe lângă Dumnezeu pentru locuitorii Sodomei (Geneza 18:22-33) ar trebui să ne încurajeze să ne rugăm pentru cei răi, chiar dacă ei par într-o stare păcătoasă iremediabilă. Mai mult, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la insistențele lui Avraam și disponibilitatea Sa de a ierta chiar și de dragul a doar 10 oameni neprihăniți este un concept „revoluționar”, așa cum a subliniat Gerhard Hasel:

 

„Într-o manieră profund revoluționară, vechea gândire colectivă – în care cel nevinovat dintr-o colectivitate vinovată ajungea să fie pedepsit – s-a transformat în ceva nou: prezența unei rămășițe de oameni neprihăniți putea avea rol de conservare a întregului. […] De dragul rămășiței neprihănite, Iehova, în neprihănirea Sa [tsedaqah], avea să ierte cetatea nelegiuită. Această noțiune este semnificativ extinsă în afirmația profetică a Robului Domnului care lucrează spre mântuirea «multora»” (Gerhard F. Hasel, „The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea From Genesis to Isaiah”, ed. a 3-a, Andrews University Press, Berrien Spring, MI, 1980, pp. 150, 151).

 

 

Post-ul [vineri, 13 mai] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.