[marți, 22 martie] Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri

 

 

3. Citește Evrei 13:7-17. Care ar trebui să fie relația noastră cu conducătorii bisericii?

 

Evrei 13:7-17

„7 Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! 8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi, şi în veci! 9 Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10 Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11 În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără”. 12 De aceea, şi Isus, ca să sfinţească norodul cu Însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. 13 Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui. 14 Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. 17 Ascultaţi de mai-marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos”.

 

Evrei 13:7-17 conține îndemnul de a-i respecta pe liderii bisericii și de a asculta de ei. Pasajul începe cu invitația apostolului ca toți cititorii săi să-și aducă aminte de liderii din trecut, care le-au predicat Cuvântul Domnului, și se încheie cu apelul ca ei să asculte de liderii din prezent (Evrei 13:17). Cel mai probabil, conducătorii din trecut sunt aceia care au predicat prima dată Cuvântul și au pus bazele bisericii. Îndemnul de a-și aduce aminte de ei nu se referă pur și simplu la un exercițiu de memorie și nici la un omagiu exterior în cinstea lor. Pavel lămurește că ei trebuie să-și aducă aminte de conducătorii spirituali ținând cont de roadele purtării acestora și imitându-le credința.

 

Din perspectiva lui Pavel, dovada cea mai mare că cineva își aduce aminte de o persoană și că o apreciază este atunci când îi imită exemplul. Astfel, Pavel i-a adăugat și pe liderii fondatori ai bisericii pe lista eroilor credinței, cărora credincioșii ar trebui să le acorde o mare atenție. Această listă cuprinde eroii credinței din Evrei 11 și pe Isus, Exemplul desăvârșit, în Evrei 12. Autorul mai remarcă faptul că Isus este „același ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8). Isus se află în contrast izbitor cu învățătorii falși, care se schimbă cu timpul și ale căror învățături sunt „de orice fel” și „străine” (Evrei 13:9).

 

Îndemnul din Evrei 13:7, ca destinatarii epistolei lui să-și aducă aminte de liderii lor, este reafirmat în termeni și mai grăitori la sfârșitul secțiunii. Credincioșii sunt îndemnați să asculte de lideri, fiindcă aceștia veghează asupra sufletelor lor. Conducătorii sunt descriși aici ca niște păstori care se îngrijesc de binele comunității, de turma lor, și care vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de starea ei spirituală (vezi și 1 Petru 5:1-4; 1 Corinteni 3:10-15). Desigur, acest principiu ar trebui să se aplice astăzi atât la toți liderii bisericii noastre, cât și la toate nivelurile organizației.

 

De asemenea, contextul mai sugerează și că acești conducători sunt păstori care slujesc sub îndrumarea lui Isus, „marele Păstor al oilor” (Evrei 13:20). Îmbinarea grijii și a credincioșiei din partea liderilor cu ascultarea sau încrederea din partea membrilor va avea ca urmare bucuria. Aceasta poate însemna că liderii vor reuși să poarte de grijă cu „bucurie” comunității credincioșilor sau că vor răspunde de biserica lor înaintea lui Dumnezeu cu bucurie, și nu cu mâhnire.

 

Ce poți face pentru a întări sau îmbunătăți relația lider-membru în biserica ta?

 

 

Post-ul [marți, 22 martie] Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri apare prima dată în Studiu Biblic.