[joi, 30 decembrie] La sfârșitul acestor zile

 

 

8. Ce idee subliniază Pavel în versetele următoare, în mod deosebit cu privire la timp?

 

Evrei 1:2

„… la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.”

 

Evrei 9:26-28

„26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. 27 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, 28 tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.”

 

Evrei 10:25; 36-38

„25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. 37 „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi. 38 Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”

 

Evrei 12:25-28

„25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 26 al cărui glas a clătinat atunci pământul şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul”. 27 Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28 Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică,”

 

Un element foarte important pe care apostolul îl subliniază și care adaugă o notă de urgență îndemnului său este acela că cititorii epistolei trăiesc chiar „la sfârșitul acestor zile” (Evrei 1:2) și că făgăduințele sunt pe punctul de a se împlini (Evrei 10:36-38). Un aspect interesant pe care îl vom observa este că, pe parcursul epistolei, Pavel compară publicul căruia i se adresează cu generația din pustie, care s-a aflat chiar la hotarul Canaanului, gata să intre în Țara Promisă. El le reamintește credincioșilor: „Încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi” (Evrei 10:37), iar apoi îi încurajează: „Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință
pentru mântuirea sufletului” (Evrei 10:39). Acest ultim îndemn le reamintea cititorilor de atunci, și ne reamintește și nouă, despre pericolele pe care poporul lui Dumnezeu le-a avut de înfruntat de-a lungul istoriei, chiar înainte de împlinirea făgăduințelor Domnului.

 

Cartea Numeri vorbește exact despre acest lucru. Raportul biblic spune că de două ori a suferit poporul Israel înfrângeri semnificative, chiar înainte să intre în Țara Promisă. Prima dată s-a întâmplat când mai mulți lideri au răspândit îndoieli în tabără și au făcut ca poporul să-și piardă credința. Drept urmare, adunarea a decis să numească un nou conducător și să se întoarcă în Egipt, chiar când erau pe punctul de a intra în Canaan (Numeri 13 și 14).

 

A doua oară, israeliții au fost prinși în senzualitate și în închinarea falsă, la Baal-Peor (Numeri 24, 25). Când Balaam nu a reușit să aducă blestemul asupra copiilor lui Israel, Satana a folosit ispita de natură sexuală pentru a-i târî în închinarea falsă și în păcat și a aduce dezaprobarea lui Dumnezeu asupra lor.

 

Pavel îi avertizează pe cititorii epistolei sale cu privire la ambele pericole. În primul rând, îi îndeamnă să rămână tari în mărturisirea credinței lor și să-și ațintească privirea asupra lui Isus (Evrei 4:14; 10:23; 12:1-4). În al doilea rând, îi avertizează cu privire la imoralitate și la poftă (Evrei 13:4-6). În final, îi îndeamnă să-i respecte și să-i asculte pe liderii lor (Evrei 13:7,17).

 

 

Post-ul [joi, 30 decembrie] La sfârșitul acestor zile apare prima dată în Studiu Biblic.