[joi, 16 decembrie] Un lucru de temut

 

 

Cartea Evrei, în toată profunzimea și în caracterul ei sublim, a fost, în multe privințe, doar un lung îndemn adresat creștinilor evrei. Și îndemnul acesta a fost: Rămâneți credincioși Domnului!

 

Desigur, această credincioșie ar trebui să izvorască din dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru ce este El, pentru caracterul și bunătatea Lui, cel mai grăitor exprimate la cruce. Totuși, uneori, ființele umane au nevoie să li se aducă iarăși aminte care vor fi teribilele consecințe ale îndepărtării de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem nevoie să ne reamintim că, în final, dacă nu acceptăm ce a făcut Isus pentru noi, faptul că a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, va trebui să o plătim noi înșine, și aceasta înseamnă „plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 22:13), urmată de pieirea veșnică.

 

6. Ce spune Pavel în aceste versete și cum se aplică și la noi, astăzi?

 

Evrei 10:28-31

„28 Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. 29 Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului? 30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său”. 31 Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!”

 

Interesant este că, pentru a-i îndemna pe credincioșii evrei să Îi rămână loiali lui Dumnezeu, Pavel citează din Deuteronomul. El folosește ilustrația din Deuteronomul 17:6 pentru a sublinia că, dacă lipsa de credincioșie a putut să conducă la moarte sub vechiul legământ, „cu atât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul harului?” (Evrei 10:29). Cu alte cuvinte, voi aveți mai multă lumină și mai mult adevăr decât au avut ei și știți despre sacrificiul Fiului lui Dumnezeu pentru păcatele voastre; astfel, dacă renunțați la credința voastră, condamnarea voastră va fi mai are decât a lor.

 

Apoi, Pavel se întoarce imediat la cartea Deuteronomul, de data aceasta la Deuteronomul 32:25, ca să-și susțină argumentația. Având în vedere ce le fusese oferit în Hristos și marea purtare de grijă pe care o arătase față de ei, Domnul, care a zis: „răzbunarea este a Mea”, „va judeca pe poporul Lui” pentru apostazia lui și pentru lipsa lui de credincioșie. La urma urmei, El i-a judecat pe părinții lor, care nu beneficiaseră de privilegiile pe care le aveau acești evrei din perioada Noului Testament, și anume revelația mai cuprinzătoare despre
dragostea lui Dumnezeu descoperită la cruce. Astfel, în esență, Pavel spunea: Aveți grijă!

 

„Domnul va judeca pe poporul Lui” (Deuteronomul 32:36). Care este singura ta nădejde la judecată? (Vezi Romani 8:1.)

 

 

Post-ul [joi, 16 decembrie] Un lucru de temut apare prima dată în Studiu Biblic.