[sâmbătă, 2 octombrie] Lecția de istorie a lui Moise

 

 

Text de memorat: 

 

1 Corinteni 10:3,4

„3… toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos”.

„Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel” (Deuteronomul 1:1). Așa începe cartea Deuteronomul. Și, cu toate că Moise și prezența lui domină cartea, de la aceste cuvinte de deschidere până la moartea lui, în țara Moabului (Deuteronomul 34:5), Deuteronomul (ca de altfel întreaga Biblie) este, în realitate, despre Domnul Isus. Fiindcă El este Cel care ne-a creat (Geneza 1; 2; Ioan 1:1-3), care ne susține (Coloseni 1:15-17; Evrei 1:3) și care ne răscumpără (Isaia 41:14; Tit 2:14). Și, într-un sens mai larg al acestor cuvinte, Deuteronomul ne descoperă modul în care Domnul continuă să creeze, să susțină și să-Și răscumpere poporul, în acest moment crucial din istoria mântuirii.

 

Practic, când copiii lui Israel sunt, în sfârșit, pe punctul de a intra în Canaan, Moise le predă o lecție de istorie, o temă care se repetă în toată Biblia: Adu-ți aminte ce a făcut Domnul pentru tine în trecut.

 

Acest avertisment ar trebui să însemne ceva pentru noi, care suntem la hotarul unei Țări Promise mai bune: „Când retrăiesc istoria noastră, parcurgând fiecare pas al progresului până în situația de acum […] sunt plină de uimire și de încredere în conducerea lui Hristos. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră.” – Ellen G. White, „Schițe din viața mea”, p. 196

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: 2 Corinteni 1 – 7

1. Care sunt destinatarii cărora le adresează Pavel A doua epistolă către corinteni?
2. Ce trăiri sufletești avea Pavel în timp ce scria această epistolă?
3. Pentru cine este acoperită „Evanghelia noastră”?
4. Ce îi ruga Pavel fierbinte pe corinteni?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Calea de intrare pentru evanghelizare”

5. Cine este pionierul pentru lucrarea Evangheliei?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 2 octombrie] Lecția de istorie a lui Moise apare prima dată în Studiu Biblic.