[miercuri, 7 iulie] Un mijlocitor

 

 

7. Ce ocazie i-a oferit Dumnezeu lui Moise în fața acestei răzvrătiri?

 

Numeri 14:11,12

„11 Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? 12 De aceea, îl voi lovi cu ciumă şi-l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare şi mai puternic decât el.””

 

Dumnezeu S-a oferit să-i nimicească pe israeliți și să întemeieze o nouă națiune, cu Moise ca părinte al ei.

 

8. Cum a răspuns Moise la această rebeliune fățișă, îndreptată nu doar împotriva lui, ci și împotriva lui Dumnezeu?

 

Numeri 14:13-19

„13 Moise a zis Domnului: „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea Ta. 14 Şi vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei ştiau că Tu, Domnul, eşti în mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că norul Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor şi noaptea într-un stâlp de foc. 15 Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, care au auzit vorbindu-se de Tine, vor zice: 16 ‘Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustie!’ 17 Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: 18 ‘Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea, dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam.’ 19 Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.””

 

Acesta este momentul în care îl putem vedea pe adevăratul om al lui Dumnezeu. Răspunsul lui Moise, înghețat în timp, Îl anticipează pe Mijlocitorul care, cu peste 1 400 de ani mai târziu, avea să Se roage pentru ucenicii Săi, în necazurile lor (Ioan 17). De fapt, mulți teologi și cercetători ai Bibliei au văzut în ceea ce a făcut Moise aici un exemplu a ceea ce Domnul Hristos face pentru noi. Vina lor, vina noastră, nu este nici măcar contestată. Și totuși, Moise pledează spunând: „«După mărimea îndurării Tale» (Numeri 14:19), Te rog să-i ierți pe acești oameni.” Și, ceea ce Dumnezeu a făcut atunci datorită mijlocirii lui Moise face pentru noi astăzi datorită lui Isus, în virtutea morții, a învierii și a mijlocirii Sale pentru noi.

 

Așadar, Moise stăruie: „Iartă dar fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici” (Numeri 14:19). Harul combate răzvrătirea și neliniștea în esența lor. Iertarea oferă noi începuturi.

 

Și totuși, sunt niște costuri. Harul nu poate fi niciodată ieftin. Deși sunt iertați, oamenii vor avea de înfruntat consecințele răzvrătirii lor și acea generație nu va intra în Țara Promisă (Numeri 14:20-23).

 

Da, Dumnezeu îi va susține pentru alți treizeci și opt de ani în pribegie. Îi va hrăni. Le va vorbi din Cortul Întâlnirii. Va fi alături de ei în pustie. Dar apoi, ei vor muri și o nouă generație va prelua ștafeta și va găsi odihnă în Țara Promisă.

 

Sună a judecată; și totuși este, realmente, har. Cum avea această generație să fie în stare să cucerească puternicele orașe-state ale Canaanului, dacă încă nu învățase să se încreadă în El? Cum aveau să fie israeliții o lumină pentru neamuri, când ei înșiși se poticneau în întuneric?

 

Ce lecții dificile ai învățat despre consecințele păcatului iertat?

 

 

Post-ul [miercuri, 7 iulie] Un mijlocitor apare prima dată în Studiu Biblic.