[vineri, 4 iunie] Un gând de încheiere

 

 

„Aspectul cel mai semnificativ al acestui legământ de pace este bogăția copleșitoare a milei care iartă, exprimată față de păcătos dacă acesta se pocăiește și se întoarce de la păcatele lui. Duhul Sfânt descrie Evanghelia ca fiind mântuirea oferită prin îndurarea duioasă a Dumnezeului nostru. Domnul le spune celor care se pocăiesc: «Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor» (Evrei 8:12). Se întoarce Dumnezeu de la dreptate pentru a arăta milă față de păcătos? Nu. Dumnezeu nu poate să-Și dezonoreze Legea îngăduind ca ea să fie călcată fără suportarea consecințelor. În noul legământ, ascultarea desăvârșită este condiția vieții. Dacă se pocăiește și își mărturisește păcatele, păcătosul va găsi iertare. Prin jertfa lui Isus în dreptul lui, iertarea îi este asigurată. Hristos a împlinit cerințele Legii pentru fiecare păcătos care se pocăiește și care crede.” – Ellen G. White, „God’s Amazing Grace”, p. 138.

 

Rezumat: Noul legământ este o descoperire mai mare, mai completă și mai bună a planului de răscumpărare. Noi ne facem părtași acestui legământ prin credință – o credință care se va manifesta prin ascultare față de legea scrisă în inima noastră.

 

 

Post-ul [vineri, 4 iunie] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.