[miercuri, 7 aprilie] Legământul cu Moise

 

 

5. Citește Exodul 6:1-8 și apoi răspunde la aceste întrebări:

 

„Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mână puternică îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din ţara lui.” 2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu sunt Domnul. 3 Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul Cel Atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca ‘Domnul.’ 4 De asemenea, Mi-am încheiat legământul Meu cu ei ca să le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini. 5 Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin egiptenii în robie, şi Mi-am adus aminte de legământul Meu. 6 De aceea, spune copiilor lui Israel: ‘Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. 7 Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. 8 Eu vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul’.””

 

a) Despre ce legământ vorbește Dumnezeu? (Vezi Geneza 12:1-3.)

 

„Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.””

 

b) Cum avea să fie ieșirea din Egipt o împlinire din partea lui Dumnezeu a făgăduințelor legământului?

 

 

c) Ce paralelă poți găsi între ce i-a promis Dumnezeu poporului aici și ce i-a promis lui Noe înainte de potop?

 

 

După ieșirea din Egipt, copiii lui Israel au primit legământul la Sinai, care a fost dat în contextul eliberării din robie (Exodul 20:2) și care conținea măsurile sacrificiale ale lui Dumnezeu pentru ispășirea și iertarea păcatului. Prin urmare, a fost un legământ al harului ca toate celelalte, și anume al harului lui Dumnezeu care a ajuns la poporul Său.

 

Legământul acesta reiterează, în multe moduri, aspectele majore din legământul cu Avraam:

1. Relația specială a lui Dumnezeu cu poporul Lui (compară Geneza 17:7, 8 cu Exodul 19:5,6).

2. Ei aveau să fie un neam mare (compară Geneza 12:2 cu Exodul 19:6).

3. Ascultarea era necesară (compară Geneza 17:9-14; 22:16-18 cu Exodul 19:5).

„Observă ordinea de aici: mai întâi, Domnul îl salvează pe Israel, apoi îi dă Legea Lui ca s-o țină. Aceeași ordine este valabilă și în privința Evangheliei. Mai întâi, Hristos ne salvează din păcat (vezi Ioan 1:29; 1 Corinteni 15:3; Galateni 1:4), apoi trăiește Legea Lui în noi (Galateni 2:20; Romani 4:25, 8:1-3; 1 Petru 2:24)”. – „The SDA Bible Commentary”, vol. 1, p. 602.

 

Citește Exodul 6:7. Domnul spune că ei vor fi poporul Lui, iar El, Dumnezeul lor. Observă dinamica aici: Ei vor fi „ceva” pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu va fi „ceva” pentru ei. Dumnezeu nu vrea doar ca El să relaționeze cu ei într-un mod special, ci și ca ei să relaționeze cu El într-un mod special. Nu caută Domnul același tip de relație și cu noi, astăzi? Reflectă pasajul din Exodul 6:7 relația ta cu Domnul sau tu nu reprezinți decât un nume în registrul bisericii?

 

 

Post-ul [miercuri, 7 aprilie] Legământul cu Moise apare prima dată în Studiu Biblic.