[luni, 8 martie] Gânduri și căi înalte

 

 

3. Ce spune Dumnezeu despre gândurile și căile Lui și gândurile și căile noastre? Cum înțelegi aceasta?

 

Isaia 55:8,9

„8 Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”.

 

Acela care a creat universul în care chiar și cele mai simple lucruri conțin mistere pe care mintea noastră nu poate să le aprofundeze este un Dumnezeu ale cărui căi trec dincolo de ceea ce putem noi să începem să înțelegem pe deplin. De aceea, cunoașterea superiorității Sale infinite ar trebui să ne facă să acceptăm cu umilință ajutorul Lui (Isaia 57:15).

 

4. În ce context compară Domnul căile și gândurile Lui cu cele ale noastre? Ce spune El că face, și totuși nouă ne este atât greu să pricepem?

 

Isaia 55:6-9 

„6 „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 7 Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând. 8 Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”.

 

Fără îndoială că, dintre toate misterele universului, cel mai mare este planul mântuirii, un mister pe care noi abia putem începe să-l pricepem (Efeseni 6:19). Însuși Creatorul universului S-a înjosit, luând chip de om și trăind o viață de trudă și suferință. El a murit în locul nostru ca jertfă pentru păcat ca să ne poată ierta și arăta milă. Acesta este un adevăr care va face ca inima ființelor create de Dumnezeu să tresalte de-a lungul veacurile veșniciei.

 

„Dar și îngerii doresc să privească la tema răscumpărării; ea va fi știința și cântecul celor răscumpărați în cursul veacurilor fără sfârșit ale veșniciilor. Ea merită și acum o analiză și o studiere atentă? […]

 

Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul întrupării Domnului Hristos, al jertfei Sa ispășitoare și al lucrării Sale de mijlocire va ocupa la nesfârșit mintea cercetătorului zelos și, privind spre cer cu nenumărații lui ani, el va exclama: Mare este taina evlaviei!” – Ellen G. White, „My Life Today”, p. 360

 

Gândește-te la oamenii pe care i-ai rănit, la vorbele aspre pe care le-ai rostit, la modul în care i-ai dezamăgit pe ceilalți, dar și pe tine. Cum îți însușești făgăduințele Domnului de iertare și vindecare?

 

 

Post-ul [luni, 8 martie] Gânduri și căi înalte apare prima dată în Studiu Biblic.