[duminică, 7 februarie] Ajutor condiționat 

 

1. Ce i s-a întâmplat lui Iuda?

 

2 Împărați 18:13 

„ În al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite din Iuda şi a pus stăpânire pe ele”.

 

2 Cronici 32:1

„După aceste lucruri şi după aceste fapte de credincioşie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda şi a împresurat cetăţile întărite cu gând să pună mâna pe ele”.

 

Isaia 36:1

„În al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda şi le-a luat”.

 

Când necredinciosul Ahaz a murit, Ezechia, fiul său credincios care i-a urmat la tron, a moștenit un regat care își pierduse cu totul independența. După ce a cumpărat ajutorul asirian împotriva alianței dintre Siria și Israel, Iuda a fost constrâns să plătească mai departe „taxa de protecție” sub forma unui tribut față de Asiria (2 Cronici 28:16-21). Când Sargon al II-lea a murit pe un câmp de luptă îndepărtat și a fost urmat de Sanherib, în 705 î.Hr., Asiria părea vulnerabilă. Sunt dovezi din scrierile biblice și asiriene care arată că Ezechia a folosit ocazia ca să se împotrivească (2 Împărați 18:7), preluând conducerea unei revolte antiasiriene a unor popoare mai mici din zonă.

 

Din nefericire pentru el, Ezechia a subestimat tăria Asiriei. În 701 î.Hr., după ce supusese alte părți din imperiul lui, Sanherib s-a dezlănțuit împotriva Siriei și a Palestinei cu o forță devastatoare și a făcut ravagii în Iuda.

 

2. Cum s-a pregătit Ezechia pentru o confruntare cu Asiria?

 

2 Cronici 32:1-8

„După aceste lucruri şi după aceste fapte de credincioşie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda şi a împresurat cetăţile întărite cu gând să pună mâna pe ele. 2 Ezechia, văzând că a venit Sanherib şi că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, 3 s-a sfătuit cu căpeteniile sale şi cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Şi ei au fost de părerea lui. 4 S-au strâns o mulţime de oameni şi au astupat toate izvoarele şi pârâul care curge prin mijlocul ţinutului aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „să găsească împăraţii Asiriei, la venirea lor, ape din belşug?” 5 Ezechia s-a îmbărbătat; a zidit din nou zidul care era stricat şi l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo, în cetatea lui David, şi a pregătit o mulţime de arme şi de scuturi. 6 A pus căpetenii de război peste popor şi le-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetăţii. Vorbindu-le inimii, a zis: 7 „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul Asiriei şi înaintea întregii mulţimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulţi decât cu el. 8 Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda”.

 

Când a văzut că Sanherib are de gând să ia cu asalt Ierusalimul, capitala, Ezechia a făcut pregătiri serioase pentru o confruntare cu Asiria (2 Împărați 20:20; 2 Cronici 32:30). Canalul de apă de la Siloam, comemorat printr-o inscripție care vorbește despre modul în care a fost construit, datează aproape cu certitudine din timpul pregătirilor lui Ezechia pentru un potențial asediu.

 

„Dar împăratul lui Iuda se hotărâse să-și facă partea, pregătindu-se să se împotrivească vrăjmașului și, după ce a făcut tot ceea ce inventivitatea și puterea omenească puteau face, și-a strâns forțele și i-a îndemnat să fie curajoși.” — Ellen G. White, „Profeți și regi”, p. 351

 

Dacă s-a încrezut în Domnul, de ce a făcut Ezechia un astfel de efort? Faptele îi tăgăduiesc cumva credința? Vezi Filipeni 2:12,13 despre colaborarea cu Dumnezeu.

 

 

Post-ul [duminică, 7 februarie] Ajutor condiționat apare prima dată în Studiu Biblic.