[sâmbătă, 23 ianuarie] Domn al păcii 

 

Text de memorat: 

 

Isaia 9:6

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”.

 

Când dr. Robert Oppenheimer, cel care a supravegheat producerea primei bombe atomice, a fost întrebat de membrii Comitetului Congresului Statelor Unite dacă există vreun mod de apărare împotriva armei, marele fizician a răspuns: „Bineînțeles. Pacea!” – Paul Lee Tan, „Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the Times”, 1985, p. 989

 

Pacea este un vis iluzoriu al omenirii. Se estimează că, de la începutul istoriei scrise, lumea a trăit pe deplin în pace doar aproximativ 8% din timp. În acești ani, cel puțin 8 000 de tratate au fost încălcate (Ibidem, p. 987, adaptat). În cei 50 de ani care au urmat după terminarea Primului Război Mondial, care ar fi trebuit să fie războiul care să pună capăt tuturor războaielor, au fost două minute de pace pentru fiecare an de război.

 

În 1985, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, a creat o fundație pentru acordarea unui premiu celor care aduc o contribuție remarcabilă pentru pace (Ibidem, p. 988, adaptat). Dar, în ultimii ani, chiar și unii câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace au fost implicați în conflicte violente.

 

În această săptămână vom citi despre Singurul care poate aduce pacea adevărată și nepieritoare.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Ezechiel 25-31

1. Despre cine se menționează că aveau o ură străveche?
2. Cine și de ce aveau să stea cu părul vâlvoi?
3. Despre cine se spune că s-a umplut de silnicie prin mărimea negoțului său?
4. Unde sunt menționate canalele Egiptului?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare” – Orașele din statele centrale

5. Unde se afla o numeroasă populație de culoare și ce trebuia făcut pentru acei oameni?

 

 

Plan de discuții

 

1) O mare Lumină pentru a risipi întunericul

a) Isaia 9:1-2 Cine este marea Lumină care face ca întunericul să se risipească din Galileea Neamurilor?
b) Ce profeție a dat Simeon, la scurt timp după nașterea lui Isus în Betleem? Luca 2:25-32
c) Isus este Lumina lumii, marea Lumină prezisă de profetul Isaia. Ioan 1:1-4, Ioan 8:12, Matei 4:12-17
d) Fiecare dintre noi a fost eliberat din întuneric de Isus, Lumina lumii. Cum descrie apostolul Petru un răspuns adecvat la eliberarea noastră? 1 Petru 2:9
e) Împărtășiți-vă mărturia despre cum Domnul v-a izbăvit din întuneric la lumina Sa minunată.

 

2) Se va naște un copil special

a) Isaia 9:6-7 Ce cuvinte te afectează cel mai mult în această descriere inspirată a lui Mesia?
b) Cum au descris îngerii de pe dealul iudeii pe Mesia care tocmai se născuse? Luca 2:9-11
c) Când l-ați acceptat pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn personal?
d) De ce este atât de importantă acceptarea personală a lui Isus ca Mântuitor?

 

3) Este liber să accepte sau să respingă dispozițiile lui Dumnezeu

a) Isaia 9:8-10 Ce atitudine vedeți revelată în cuvintele celor care aleg să ignore mesajul de avertizare al lui Dumnezeu?
b) Unde vedem acea atitudine rebelă dezvăluită în altă parte în Scripturi? Geneza 11:1-4, Isaia 14:12-14
c) Isaia 9:13 De ce Îl pedepsește Domnul pe poporul Său dacă îi iubește cu o dragoste nemăsurată? (vezi Evrei 12:5-11)
d) Împărtășiți un exemplu din Biblie despre cineva care a respins inițial îndrumările lui Dumnezeu, dar s-a căit și a acceptat darul mântuirii.
(Marcu 15:27-32, Luca 23:39-43)

 

4) Mai multe profeții despre Mesia

a) Isaia 11:1-2 Cum s-a împlinit această profeție în viața lui Isus? Matei 1:1, Luca 18:38, Apocalipsa 22:16, Luca 3:21-22, Luca 4:18-19
b) Isaia 11:3-5 Se referă această profeție la prima venire a lui Isus sau la a doua Sa venire în slavă? Apocalipsa 19:11-16
c) Isaia 11:6-9 Unde mai vedem în Scriptură o descriere a pământului făcută nouă? Isaia 65:17, Apocalipsa 21:3-5
d) Isaia 12:1-6 Cum ne oferă mângâiere și speranță astăzi aceste profeții cu privire la Mesia?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 23 ianuarie] Domn al păcii apare prima dată în Studiu Biblic.