[marți, 12 ianuarie] O nouă șansă 

 

Ahaz nu a răspuns la chemarea lui Isaia de a avea credință. Dumnezeu, în îndurarea Lui, i-a mai dat regelui o șansă, spunându-i să ceară un semn. Este una dintre cele mai mari invitații la credință care i-au fost adresate vreodată unui om! Dumnezeu nu a pus nicio restricție. Nici nu Și-a limitat oferta la jumătate din Împărăția Sa, cum făceau conducătorii omenești când atingeau apogeul generozității (Estera 5:6; 7:2; Marcu 6:23). El era gata și dispus să golească tot cerul și pământul pentru un rege nelegiuit, dacă acesta ar fi vrut să creadă! Ahaz ar fi putut cere un munte de aur sau soldați cât nisipul mării.

 

5. Cum a răspuns Ahaz și de ce?

 

Isaia 7:12

„Ahaz a răspuns:. „Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.””

 

La prima vedere, răspunsul lui Ahaz pare evlavios și respectuos. El nu voia să-L pună la încercare pe Dumnezeu cum făcuseră israeliții în timpul pribegiei prin pustiu (Exodul 17:2; Deuteronomul 6:16). Dar acum, Dumnezeu îl invitase pe rege să-L pună la încercare (vezi Maleahi 3:10). Acceptarea darului Său copleșitor de generos I-ar fi făcut plăcere lui Dumnezeu și nu I-ar fi pus răbdarea la încercare. Dar Ahaz nu era dispus să Îi îngăduie lui Dumnezeu să-l ajute să creadă. El și-a zăvorât ușa inimii pentru a ține credința afară.

 

6. Ce a spus Isaia?

 

Isaia 7:13

„Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?”

 

Isaia a arătat că, refuzând să-L pună pe Dumnezeu la încercare, aparent ca să nu-L obosească, Ahaz chiar L-a obosit pe Dumnezeu. Dar, mai tulburător, Isaia se referă aici la „Dumnezeul meu”, deși mai înainte îi spusese regelui: „Cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău.” Când a refuzat oferta divină, Ahaz L-a respins pe Domnul. Domnul era Dumnezeul lui Isaia, și nu al lui Ahaz.

 

De ce este Domnul atât de răbdător și dornic să ne mântuiască, în timp ce noi suntem atât de orbi și împietriți?

 

 

Post-ul [marți, 12 ianuarie] O nouă șansă apare prima dată în Studiu Biblic.