[joi, 7 ianuarie] Un apel înfricoșător 

 

6. De ce i-a dat Dumnezeu profetului o solie atât de ciudată pentru poporul Său?

 

Isaia 6:9,10

„9 El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: ‘Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!’ 10 Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine şi să nu fie tămăduit.””

 

Ca să nu credem că Isaia a auzit greșit sau că mesajul acesta nu este important, Isus l-a citat pentru a explica de ce învăța în pilde (Matei 13:13-15).

 

Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară (2 Petru 3:9), de aceea l-a trimis pe Isaia la poporul lui Iuda și pe Domnul Isus, în lume. El nu vrea să distrugă, ci să salveze pentru veșnicie. Dar unii răspund la apelurile Sale, iar alții devin și mai îndârjiți în împotrivirea lor. Totuși, Dumnezeu continuă să îi cheme, dându-le noi ocazii de a se pocăi. Însă, cu cât se împotrivesc mai mult, cu atât devin mai împietriți. În sensul acesta ceea ce face Dumnezeu are ca rezultat împietrirea inimii lor, chiar dacă El și-ar dori ca aceste acțiuni să le înmoaie inima. Dragostea lui Dumnezeu față de noi este neschimbătoare. Răspunsul nostru individual față de dragostea Lui este variabila hotărâtoare.

 

Rolul slujitorului (Moise, Isaia, Ieremia, Ezechiel, chiar Domnul Hristos) este de a face în continuare apel, chiar dacă oamenii resping mesajul. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel: „Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc” (Ezechiel 2:5). Dumnezeu și slujitorii Lui le dau oamenilor posibilitatea de a face o alegere corectă, oferindu-le o înștiințare potrivită (Ezechiel 3:16-21), chiar dacă ei vor alege distrugerea și exilul (Isaia 6:11-13).

 

7. Cum înțelegem că „Domnul a împietrit inima lui Faraon”?

 

Exodul 4:21

„Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe care ţi le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece”.

 

Exodul 8:15,32

„15 Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

32 Dar Faraon şi de data aceasta şi-a împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece”.

 

Exodul 9:34

„Faraon, văzând că ploaia, piatra şi tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască şi şi-a împietrit inima, el şi slujitorii lui”.

 

În mod clar, Faraon a avut voință liberă, altfel nu ar fi putut să-și împietrească inima. Dar faptul că „Dumnezeu i-a împietrit inima” arată că El a dat curs la circumstanțele în care Faraon a respins, prin alegerile lui, semnele date de Dumnezeu. Dacă ar fi fost deschis, ele i-ar fi înmuiat inima, nu i-ar fi împietrit-o.

 

Tu ai simțit vreodată că ți s-a împietrit inima față de Duhul Sfânt? Ce anume a cauzat acest lucru? Care este calea de scăpare? (1 Corinteni 10:13).

 

 

Post-ul [joi, 7 ianuarie] Un apel înfricoșător apare prima dată în Studiu Biblic.