[sâmbătă, 26 decembrie] O criză de identitate 

 

Text de memorat:

 

Isaia 1:18

„ Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna”.

 

Pierdut în țara uitării. Dacă mergi cu mașina pe un drum de țară din Irlanda, mărginit de garduri vii, te poți trezi cu drumul blocat de o cireadă de vaci care merg agale spre casă după o masă rumegată bine. Chiar dacă niciun proprietar de vite nu este cu ele, fiecare va merge la grajdul stăpânului ei. Va ști unde să meargă și cine îi este stăpânul.

 

Dacă un băiețel se rătăcește de mama lui într-un magazin și strigă: „Am pierdut-o pe mami!”, s-ar putea ca el să nu știe exact unde se află el sau mama lui, dar, dintre toate mamele care sunt în magazin, el va ști care este mama lui, este una singură.

 

Cu tristețe o spun, spre deosebire chiar și de vacile irlandeze (cu atât mai mult de băiețelul pierdut), iudeii au uitat că ei Îi aparțineau Domnului, Dumnezeului lor din cer, și, astfel, și-au pierdut adevărata lor identitate de popor al legământului: „Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaște, poporul Meu nu ia aminte la Mine” (Isaia 1:2,3).

 

Săptămâna aceasta vom analiza lucrarea lui Dumnezeu de a-Și restaura poporul.

 

 

Studiu la rând Biblia

 

Biblia: (Plângeri 2 – Ezechiel 3) 

1. Despre a cui rană se spune că este „mare ca marea”?
2. Ce anume n-ar fi crezut niciunul dintre locuitorii lumii?
3. Care sunt cele trei metafore prin care sunt descriși copiii lui Israel, la care era trimis profetul?
4. Ce stare sufletească avea profetul atunci când spune că l-a răpit Duhul?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare” („În teritorii noi”)
5. Unde erau folosite, până la epuizare, resursele pastorale?

 

 

PLAN DE DISCUȚII

 

1) Cadrul pentru slujirea profetică a lui Isaia

a) Isaia 1:1-2 pp Ce informații importante putem afla despre Isaia din primul verset al cărții sale?
i) A fost o persoană reală, mai degrabă decât un personaj fictiv (fiul lui Amoț).
ii) El a avut darul profetic. (vezi și Isaia 6:1, Isaia 46:9-10, Amos 3:7, Fapte 21:8-11)
iii) Slujirea sa a cuprins domnia a patru regi. (circa 740-698 î.Hr.)
b) Cine au fost destinatarii mesajelor primite de la Domnul? Isaia 1:3, 2:1
c) De ce i s-a dat lui Isaia darul profetic în acest moment? Isaia 1:2-9

 

2) La fel ca Sodoma și Gomora

a) Isaia 1:10-15 De ce a comparat Domnul pe poporul lui Iuda cu locuitorii Sodomei și Gomorei? (vezi Geneza 13:13, 18:20)
b) Isaia 1: 16-17 Ce apel face Domnul prin profetul Isaia către poporul lui Iuda? (vezi și Mica 6:8)
c) Cum este posibilă o astfel de transformare a comportamentului?
d) Ce lecție vitală putem învăța din judecata lui Dumnezeu asupra Sodomei și Gomorei? Geneza 19:12-16

 

3) Oferta milostivă a lui Dumnezeu de iertare și curățare

a) Isaia 1:18 Ce părere aveți despre această invitație a Domnului?
b) Împărtășiți și alte promisiuni biblice despre iertare și curățare? Psalmul 51:1-2, 1 Ioan 1:9 etc.

c) Cum dezvăluie cântecul de dragoste din Isaia 5:1-7 caracterul iubitor și milostiv al lui Dumnezeu?
d) Împărtășiți un moment în care ați acceptat oferta milostivă a lui Dumnezeu de iertare și curățare.
e) Cum ați răspunde unui prieten care spune: „Am comis prea multe păcate – este prea târziu pentru mine!”?

 

4) Alegerile determină destinul

a) Isaia 1:19-20 Ce avertisment și mustrare transmite Domnul prin profetul Isaia? (vezi și Deuteronom 30:15-19)
b) Știm că suntem mântuiți de harul lui Dumnezeu, nu prin propriile noastre fapte. (Efeseni 2:8-9) Cum se face că alegerile noastre ne determină destinul?
c) De ce există doar două opțiuni și nu o multitudine de opțiuni? (vezi Matei 7:13-14, Ioan 14:6)
d) Împărtășiți o relatare biblică care ilustrează alegerile ce determină destinul.
e) Împărtășiți un moment în care ați experimentat binecuvântările lui Dumnezeu pe măsură ce ați decis să-L urmați.

 

 

Post-ul [sâmbătă, 26 decembrie] O criză de identitate apare prima dată în Studiu Biblic.