[joi, 24 decembrie] Marele Învățător 

 

După cum am văzut în acest trimestru, un aspect important al slujirii Domnului Isus pe pământ a fost lucrarea Sa de învățător. De la începutul slujirii Sale și prin propriile fapte, Isus i-a învățat în mod constant pe urmașii Săi adevărurile despre Sine Însuși, despre Tatăl, despre mântuire și nădejdea a cărei împlinire o așteptăm (Matei 5:2; Marcu 4:2; Luca 19:47; Ioan 6:59).

 

De fapt, dacă citești una dintre evanghelii, oricare, peste tot Îl vei găsi pe Isus învățând. Și, deși El continuă să ne învețe chiar acum prin Cuvântul Său, procesul învățării va continua și pe Noul Pământ. Dar imaginează-ți cât de diferit va fi într-o lume liberă de păcat și de toate limitările cu care ne-a îngrădit!

 

6. Despre ce crezi că se vorbește în Zaharia 13:6?

 

„Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’ el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit””.

 

„Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, cresc și dragostea, respectul și fericirea. … Când Isus deschide în fața lor bogățiile mântuirii și realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare și, cu o bucurie și mai entuziastă, își ating harpele de aur și atunci de zece mii de ori zece mii și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. …

 

Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 678

 

Dintre toate adevărurile despre care vom învăța de-a lungul veșniciei, cel mai mult ne va atrage jertfa Domnului Isus în locul nostru. Ce subiect adânc și bogat, dacă îl vom studia o veșnicie întreagă! Cum poți aprecia chiar acum mai bine ce a făcut Isus pentru noi la cruce?

 

 

Post-ul [joi, 24 decembrie] Marele Învățător apare prima dată în Studiu Biblic.