[marți, 13 octombrie] „Atunci vei izbândi…” 

 

În Biblie aflăm despre alte urmări ale cunoașterii și ascultării de Legea lui Dumnezeu.

 

4. Ce i-a spus Domnul lui Iosua și cum ni se aplică nouă, astăzi, îndemnurile din versetele de mai jos?

Iosua 1:7,8

„7 Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. 8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”.

 

Această definire a succesului ca fiind un derivat al ascultării poate părea contrară modului în care se măsoară succesul în lumea noastră. Astăzi, mulți cred că dovezile succesului sunt inovația, creativitatea și încrederea în sine. Pentru a avea succes într-un anumit domeniu, se cere un talent extraordinar și asumarea riscului. Totuși, în ochii lui Dumnezeu, succesul necesită un set diferit de resurse.

 

5. Ce spun versetele următoare despre raportarea noastră la Legea lui Dumnezeu?

 

Apocalipsa 12:17; 14:12

„17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

„12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”.

 

Romani 1:5; 16:26

„5 …prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile…”

„26 …dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă…”.

 

Iacov 2:10-12

„10 Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate. 11 Căci Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei”.

 

Nu contează că e vorba de Vechiul sau de Noul Testament, de Vechiul sau de Noul legământ: în calitate de creștini care cred în Biblie, noi suntem chemați la supunere față de Legea lui Dumnezeu. Călcarea Legii, cunoscută și ca păcat, poate să ducă doar la durere, suferință și moarte veșnică. Cine n-a simțit pe propria piele sau cine n-a văzut cu ochii lui urmările păcatului, ale călcării Legii lui Dumnezeu? Așa cum Israelul antic izbutea când asculta de Legea lui Dumnezeu (chiar dacă și israeliții aveau nevoie de har), nu s-a schimbat nimic nici pentru noi, astăzi. Așadar, ca parte a educației creștine, noi trebuie să ascultăm de Legea lui Dumnezeu, ascultarea fiind parte din ceea ce înseamnă să trăiești prin credință și să te încrezi în harul lui Dumnezeu.

 

De ce mai este important să ținem Legea, dacă nu suntem salvați prin ascultarea de ea?

 

 

Post-ul [marți, 13 octombrie] „Atunci vei izbândi…” apare prima dată în Studiu Biblic.