[luni, 7 septembrie] Puterea transformatoare a mărturiei personale

Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, erau cunoscuți ca „Fiii tunetului” (Marcu 3:17). De fapt, Isus a fost cel care le-a dat acest nume. Un exemplu despre firea aprinsă a lui Ioan este episodul care a avut loc când Isus și ucenicii Săi călătoreau prin Samaria. Când au încercat să găsească un loc de poposire pe timp de noapte, ei au întâmpinat opoziție din cauza prejudecăților samaritenilor față de evrei. Li s-a refuzat chiar și cel mai umil loc.

 

Iacov și Ioan au crezut că aveau soluția problemei. „Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: «Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?»” (Luca 9:54). Isus i-a mustrat pe cei doi frați și au părăsit satul acela în liniște. Calea lui Isus este calea dragostei, nu a forței care combate.

 

În prezența dragostei lui Isus, mânia și impetuozitatea lui Ioan au fost transformate într-un spirit binevoitor și plin de o milă duioasă. În prima epistolă a lui Ioan, cuvântul iubire apare, în diferitele sale forme, de cincizeci de ori (în trad. Cornilescu, dragoste apare de șaptesprezece ori și iubire, în diferite forme, de treizeci de ori – n.red.).

 

3. Ce ne spun pasajele de mai jos despre mărturia lui Ioan și schimbările din viața sa datorită interacțiunii lui cu Isus?

 

1 Ioan 1:1-4

„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii – 2 pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –, 3 deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. 4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.

 

1 Ioan 3:1

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El”.

 

1 Ioan 4:7-11

„7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii”.

 

1 Ioan 5:1-5

„Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. 3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele, 4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră. 5 Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?”

 

Există un principiu veșnic care constituie legea universului. Ellen G. White îl enunță astfel: „Exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare ale lui Dumnezeu; El dorește numai o slujire din iubire, și iubirea nu poate fi impusă; ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Numai prin iubire se trezește iubirea.” – „Hristos, Lumina lumii”, p. 22

 

Când ne consacrăm cu totul lui Hristos, dragostea Sa va străluci prin noi către ceilalți. Cea mai bună mărturie pe care o poate da creștinismul este o viață schimbată. Aceasta nu înseamnă că nu vom mai greși niciodată sau că vom fi întotdeauna instrumentele iubirii și ale harului așa cum ar trebui. Dar, în mod ideal, dragostea lui Hristos se va revărsa către alții și noi vom fi o binecuvântare pentru cei din jur.

 

Cât de bine reflecți tu dragostea lui Isus către ceilalți? Gândește-te la implicațiile răspunsului tău.

 

 

Post-ul [luni, 7 septembrie] Puterea transformatoare a mărturiei personale apare prima dată în Studiu Biblic.