[sâmbătă, 22 august] O atitudine de învingători

Text de memorat:

 

1 Petru 3:15

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă…”

 

Cu cât studiem mai mult viața lui Isus, cu atât ne minunăm mai mult de capacitatea Lui de a-i accepta și a-i sprijini pe oameni. Cu toate că le-a adresat mustrări usturătoare conducătorilor religioși din vremea Lui, Isus i-a primit cu bucurie pe cei care se luptau cu păcatul, chinuiți de vină și condamnați fără nicio speranță. Harul Său era pentru ei. Mila Sa se întindea chiar și până la cel mai de jos păcătos. Adâncimea iertării Sale era infinit mai profundă decât adâncimea păcatelor lor. Dragostea Sa nu avea limite.

 

Isus nu a manifestat nici măcar o urmă de mândrie sau de superioritate. El vedea în fiecare ființă umană un om creat după chipul lui  Dumnezeu, deși căzut în păcat, iar El venise să îl salveze. Toți erau cuprinși în dragostea Sa. Nimeni nu căzuse atât de jos, încât harul Său să nu îl mai poată ajunge. El le arăta respect tuturor celor cu care venea în contact și îi trata cu demnitatea pe care o meritau. Îi conducea spre Împărăția lui Dumnezeu, deoarece credea în oameni. Viața lor se schimba în prezența Lui, pentru că Isus îi iubea atât de mult. Oamenii deveneau așa cum credea El că pot fi.

 

În studiul din săptămâna aceasta vom analiza mai atent atitudinea Sa față de oameni și cum să aplicăm în viață principiile descoperite.

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Cântarea cântărilor 2–8
1. Câți viteji însoțeau patașca (trăsura) lui Solomon?
2. Cine era și frumoasă, și cumplită?
3. Ce perspectivă se vedea din turnul Libanului?
4. Unde avea Solomon o vie și cu ce preț o închiriase?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Apelurile și invitațiile la altar”
5. Ce trebuie să facă pastorii atunci când prezintă un adevăr crucial?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 22 august] O atitudine de învingători apare prima dată în Studiu Biblic.