[duminică, 5 iulie] Martori neobișnuiţi

1. De ce crezi că Isus l-a trimis pe acel om să spună familiei și prietenilor săi în Decapole ce i-a făcut Domnul în loc să îl ţină lângă El și să-l ajute să crească în credinţă?

 

Marcu 5:15-20

”15 Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat. 16 Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii. 17 Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor. 18 Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El. 19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine”. 20 El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.”

 

Termenul Decapole este format din două cuvinte: deca, „zece”, și polis, „orașe, cetăți”. În primul secol, regiunea Decapole cuprindea zece cetăți situate de-­a lungul țărmului Mării Galileei, unite prin limbă și cultură. Multă lume îl cunoștea pe îndrăcitul din acea regiune. El semănase frică în inima oamenilor prin comportamentul său impredictibil și violent. Dar Isus a văzut în el o ființă care tânjea după ceva mai bun și l-­a eliberat în mod minunat de demonii care îl chinuiau.

 

Când au auzit că Isus le­-a permis demonilor să intre în turma de porci și că aceștia s­-au aruncat în mare, localnicii au venit să vadă ce se întâmplase. Evanghelia după Marcu spune: „Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte; și s-­au înspăimântat” (Marcu 5:15). Omul era din nou „întreg” din punct de vedere fizic, mintal, emoțional și spiritual. Esența Evangheliei este refacerea oamenilor zdrobiți de păcate, readucerea lor la starea pentru care Hristos i-­a creat.

 

Cine altcineva ar fi fost mai potrivit să ajungă la acele zece cetăți, la Decapole, decât îndrăcitul transformat care putea să­-și prezinte experiența înaintea tuturor oamenilor din întreaga zonă? Iată ce spune Ellen G. White: „Ca martori ai lui Hristos, trebuie să spunem ce știm, ce am văzut, auzit și simțit. Dacă L-­am urmat pe Isus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la felul în care El ne-­a condus. Putem spune că am pus la probă făgăduința Lui și am văzut că este adevărată. Putem mărturisi ce știm noi despre harul lui Hristos. Aceasta e mărturisirea pe care o cere Domnul și din lipsa căreia lumea piere.” – „Hristos, Lumina lumii”, p. 340

 

Adesea, pentru a aduce o schimbare în lume, Dumnezeu folosește martori neobișnuiți, schimbați prin harul Său.

 

Care este istoria convertirii tale? Ce le spui altora despre felul în care L-ai cunoscut pe Isus? Ce i-ai putea povesti unui om neconvertit căruia i-ar putea face bine să audă experiența ta?