[vineri, 26 iunie] Un gând de încheiere

 

 

„Ochiul firesc nu poate privi niciodată farmecul și frumusețea lui Hristos. Doar iluminarea interioară a Duhului Sfânt, care îi descoperă sufletului starea sa lipsită de speranță și ajutor fără mila și iertarea Purtătorului de păcate, fără jertfa desăvârșită a lui Hristos, poate să îl facă în stare pe om să discearnă mila Sa infinită, dragostea Sa nemărginită, bunăvoința și slava Sa.” – Ellen G. White, ”The Upward Look”, p. 155

 

„Porțiuni din Scriptură, chiar capitole întregi, pot fi învățate pe de rost pentru a fi repetate când Satana vine cu ispitele sale. … Când Satana vrea să conducă mintea să zăbovească asupra lucrurilor lumești și senzuale, cea mai eficientă împotrivire este: Stă scris.” – ”The Advent Review and Sabbath Herald”, 18 aprilie 1884

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Calea către Hristos”, cap. „Înaltul privilegiu al rugăciunii”.