[vineri, 22 mai] Un gând de încheiere

 

 

„Dovezile cumulative, pe baza factorilor comparativi, literari, lingvistici și de altă natură, sugerează unanim o singură concluzie, și anume că denumirea yôm, zi, din Geneza 1, face referire la o zi literală de douăzeci și patru de ore.

 

Autorul capitolului 1 din Geneza nu ar fi putut prezenta metode mai clare și mai cuprinzătoare de a exprima ideea de zi literală decât cele alese.” – Gerhard F. Hasel, „The Days of Creation in Genesis 1: Literal Days or Figurative Periods/ Epochs of Time?” Origins 21/1[1994], pp. 30–32

 

„Mințile cele mai dotate, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu, se tulbură, încercând să aprofundeze legăturile dintre știință și revelație. Creatorul și lucrările Lui sunt mai presus de puterea lor de pricepere și, fiindcă nu pot fi explicate prin legile naturale, raportul Bibliei este declarat ca nefiind vrednic de încredere.” – Ellen G. White, ”Mărturii”, vol. 8, p. 258

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Patriarhi și profeți”, cap. „Creațiunea” și „Săptămâna creațiunii, o săptămână literală”.