[joi, 30 aprilie] Sola Scriptura şi Ellen G. White

 

 

5. De ce suntem trimişi la „Lege şi la mărturie” ca normă pentru învăţătură şi doctrină? Ce înseamnă aceasta pentru lucrarea profeţilor care nu fac parte din canonul biblic?

 

Isaia 8:20

”La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.”

 

Când vorbim despre Sola Scriptura (doar Scriptura), inevitabil, noi, adventiștii de ziua a șaptea, ne confruntăm cu întrebarea: Cum rămâne cu Ellen G. White, care a fost inspirată de Dumnezeu și a slujit ca mesager al lui Dumnezeu pentru poporul rămășiței? Care este relația dintre scrierile ei și Scriptură?

 

O simplă citire a scrierilor lui Ellen White ne arată clar că, pentru ea, Biblia ocupa un loc central și fundamental în toate gândurile și în teologia ei. De fapt, ea a afirmat în mod repetat că Biblia este cea mai înaltă autoritate, norma și standardul suprem pentru toate doctrinele, pentru credință și practici (vezi Tragedia veacurilor, p. 595). Mai mult, ea a susținut cu claritate și a înălțat marele principiu protestant Sola Scriptura (vezi Tragedia veacurilor, p. 7).

 

În opinia lui Ellen G. White, scrierile ei, în comparație cu Scriptura, erau o „lumină mai mică pentru a­-i conduce pe bărbați și femei la lumina mai mare”, Biblia (The Advent Review and Sabbath Herald, 20 ianuarie 1903). Scrierile ei nu au scopul de a înlocui studierea sârguincioasă a Bibliei. De fapt, chiar ea spune: „Voi nu sunteți familiarizați cu Scripturile. Dacă ați fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru, cu dorința de a ajunge la standardul Bibliei și a obține desăvârșirea creștină, n­-ați fi avut nevoie de Mărturii. Numai din cauză că ați neglijat să faceți cunoștință cu Cartea inspirată de Dumnezeu, El a încercat să ajungă la voi prin mărturii simple și directe.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 605

 

În consecință, scrierile ei trebuie să fie apreciate. Ele au aceeași inspirație ca scrierile biblice, dar au un rol diferit față de Biblie. Scrierile ei nu sunt un adaos la Scriptură, ci sunt supuse Sfintei Scripturi. Ea niciodată nu a dorit ca scrierile ei să ia locul Scripturii, ci a înălțat Biblia ca singurul standard pentru credință și practici.

 

Gândește-te ce dar uimitor ne-a fost dat prin lucrarea lui Ellen G. White. Cum putem învăța să apreciem mai mult lumina minunată care vine de la ea, înălțând în același timp supremația Scripturii?