[vineri, 17 aprilie] Un gând de încheiere

 

 

„Oamenii se consideră mai înțelepți decât Cuvântul lui Dumnezeu, mai înțelepți chiar decât Dumnezeu și, în loc să își fixeze picioarele pe temelia de neclintit și să supună totul testului Cuvântului lui Dumnezeu, ei testează Cuvântul cu propriile idei din știință și natură și, dacă pare a nu se potrivi cu ideile lor științifice, este considerat nedemn de încredere.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 27 martie 1884, p. 1

 

„Aceia care ajung să cunoască bine înțelepciunea și planul lui Dumnezeu așa cum sunt descoperite în Cuvântul Său devin puternici din punct de vedere intelectual și pot deveni lucrători eficienți alături de Marele Educator, Isus Hristos. … Domnul Hristos a dat poporului Său cuvintele adevărului și toți sunt chemați să-­și îndeplinească partea în a face cunoscut lumii acest adevăr. … Nu există sfințire despărțită de adevăr – Cuvântul. Atunci, cât de important este ca acesta să fie înțeles de fiecare dintre noi!” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 432

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, Hristos, ”Lumina lumii”, cap. „Ca un prunc” și „Ispitirea lui Isus”.