[sâmbătă, 21 martie] Din țărână la stele

 

 

Text de memorat:

 

Daniel 12:3

”Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci.”

 

La începutul cărții Daniel îl vedem pe Nebucadnețar care invadează Iudeea și duce robi în Babilon; prin contrast, cartea Daniel se încheie cu Mihail care Se ridică pentru a-­l elibera pe poporul lui Dumnezeu din Babilonul din vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, după cum vedem în toată cartea Daniel, la sfârșit, chiar la sfârșit, Dumnezeu face ca totul să lucreze în favoarea poporului Său.

 

După cum am văzut, Daniel și prietenii lui I­-au rămas credincioși lui Dumnezeu și au dat dovadă de o înțelepciune fără seamăn în toate testele și încercările din robie. Tot așa, când se vor confrunta cu necazuri, copiii lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului vor rămâne credincioși, în special în acea „vreme de strâmtorare cum n-­a mai fost de când sunt neamurile” (Daniel 12:1). La fel ca Daniel și prietenii lui, și ei vor da dovadă de înțelepciune și pricepere. Ei nu doar că vor avea înțelepciune ca o însușire personală, ci vor fi implicați, ca o consecință a acestei înțelepciuni, să îi conducă pe alții la neprihănire. Unii vor muri sau vor fi dați la moarte și, astfel, se vor întoarce în țărână, dar vor fi înviați pentru veșnicie: „Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică” (Daniel 12:2).

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 41–47

1. Despre care obiect din sanctuar scria psalmistul că era bucuria sa?
2. La ce se referă psalmistul când întreabă dacă nu știe Cel care cunoaște tainele inimii?
3. De ce anume este înveselită cetatea lui Dumnezeu?
4. Despre cine scrie că „se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam”?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Adunări în care au loc întrebări şi răspunsuri”
5. Ce recomandă Ellen G. White să urmeze după fiecare predică mai importantă?