[luni, 24 februarie] Apariţia cornului mic

 

 

2. În ce direcţii se mişcă acest corn mic şi de ce este important pentru noi să înţelegem?

 

Daniel 8:8-12

”8 Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. 9 Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată. 10 S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare. 11 S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt. 12 Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început.”

 

După ce sunt prezentate cele patru coarne care se întind în cele patru vânturi ale cerului, Biblia ne spune că din unul a ieșit un corn mic. Întrebarea care se ridică este dacă acest corn (putere) iese din unul dintre cele patru coarne – care, după cum am văzut și ieri, îi reprezintă pe cei patru generali ai lui Alexandru – sau din cele patru vânturi. Structura gramaticală a textului în limba originală indică faptul că acest corn iese din unul dintre cele patru vânturi ale cerului. Din moment ce această putere apare după Imperiul Grec și după cele patru ramificații ale sale, înțelegerea generală este că acest corn este Roma, mai întâi păgână și apoi papală. „Cornul cel mic reprezintă Roma în ambele faze ale ei, păgână și papală. Daniel a văzut mai întâi Roma în faza păgână, imperială, care lupta împotriva poporului iudeu și a primilor creștini și apoi în faza papală, continuând până în zilele noastre și în viitor.” – CBAZȘ, vol. 4, p. 841

 

Conform textului biblic, cornul cel mic „s­-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit și spre țara cea minunată” (Daniel 8:9). Aceste trei direcții corespund cu cele trei zone majore care au căzut sub dominația Romei imperiale.

 

Pe măsură ce cornul cel mic devine principalul personaj în vedenie, atenția se mută pe extinderea sa verticală. În această privință, cornul acesta corespunde direct cu cornul cel mic din Daniel 7, după cum ne arată și următoarele comparații:

 

(1) ambele coarne sunt mici la început (Daniel 7:8; 8:9).

(2) Ambele devin mari mai târziu (Daniel 7:20; 8:9).

(3) Ambele sunt puteri persecutoare (Daniel 7:21,25; 8:10,24).

(4) Ambele se înalță singure și rostesc blasfemii (Daniel 7:8,20,25; 8:10,11,25).

(5) Ambele au în vizor poporul lui Dumnezeu (Daniel 7:25; 8:24).

(6) Ambele au acțiuni clar delimitate de timpul profetic (Daniel 7:25; 8:13,14).

(7) Ambele se întind până la sfârșitul timpului (Daniel 7:25,26; 8:17,19).

(8) Și ambele au parte de o distrugere supranaturală (Daniel 7:11,26; 8:25).

Nu în ultimul rând, deoarece cornul cel mic din Daniel 7 reprezintă papalitatea, înălțarea cornului mic din Daniel 8 până la Căpetenia oștirii trebuie să reprezinte aceeași putere. Astfel, la fel ca în Daniel 2 și 7, principala putere finală este Roma, atât imperială, cât și papală.