[sâmbătă, 22 februarie] Curățirea sanctuarului

 

 

 Text de memorat:

 

Daniel 8:14

”Şi el mi-a zis: ‘Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!’”

 

Viziunea descrisă în Daniel 8 i­-a fost dată profetului în 548/547 î.Hr. și ne oferă câteva clarificări semnificative cu privire la judecata despre care se vorbește în Daniel 7. Spre deosebire de viziunile din Daniel 2 și 7, viziunea din Daniel 8 nu include Babilonul, ci începe cu Medo-­Persia deoarece, la acel moment, Babilonul era în cădere și persanii urmau să înlocuiască Babilonul ca următoarea putere mondială. Viziunea din Daniel 8 este paralelă cu cea din Daniel 7. Limbajul și simbolurile se schimbă în Daniel 8, deoarece aduc în atenție curățirea sanctuarului ceresc în legătură cu Ziua cerească a Ispășirii. Astfel, contribuția distinctă a viziunii din Daniel 8 constă în faptul că se concentrează pe aspecte ale sanctuarului ceresc. Dacă Daniel 7 ne arată judecata cerească și pe Fiul omului primind Împărăția, Daniel 8 ne prezintă curățirea sanctuarului ceresc. Paralelele dintre aceste două capitole arată că scena curățirii sanctuarului ceresc din Daniel 8 corespunde scenei judecății din Daniel 7.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 13–19

1. De ce spunea psalmistul că Îi cânta Domnului?
2. Ce se întâmpla „până și noaptea” în inima psalmistului?
3. Unde menționează psalmistul că „s­-au descoperit temeliile lumii”?
4. Unde scrie psalmistul despre „cugetele inimii” sale?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Evitarea paradei şi a lucrurilor senzaţionale”
5. Ce manifestări nu ar trebui să aibă loc în propovăduirea soliilor solemne care ne-­au fost încredințate?