[luni, 17 februarie] Cornul cel mic

 

 

2. Cine este puterea reprezentată de cornul cel mic care apare direct din a patra fiară?

 

Daniel 7:7,8,19-25

”7 După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea zece coarne. 8 M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea cu trufie.”

 

”19 În urmă am dorit să ştiu adevărul asupra fiarei a patra – care se deosebea de toate celelalte şi era nespus de grozavă: avea dinţi de fier şi gheare de aramă, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce rămânea – 20 şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise şi înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o înfăţişare mai mare decât celelalte coarne. 21 Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit, 22 până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia. 23 El mi-a vorbit aşa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. 24 Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împăraţi. 25 El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea, şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.”

 

 

Ieri am învățat că animalul fioros cu zece coarne care conduce lumea cu cea mai mare cruzime reprezintă Roma imperială. Acum trebuie să ne gândim la cornul cel mic și la puterea pe care o reprezintă. După cum a fost arătat în viziune, cel de-­al patrulea animal avea zece coarne, dintre care trei au fost smulse pentru a face loc cornului celui mic. Acest corn avea ochi ca de om și vorbea „cu trufie” (Daniel 7:8). Este clar faptul că acest corn mic a apărut din entitatea reprezentată de acel animal îngrozitor, adică Roma imperială. Într­-un fel, cornul a extins sau a continuat unele dintre caracteristicile Romei imperiale. Este vorba de o etapă consecutivă a aceleiași puteri.

 

Daniel a văzut că acest corn „a făcut război sfinților”. Îngerul i-­a explicat că acest corn este un împărat care va acționa în trei direcții: (1) va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, (2) îi va persecuta pe sfinții Celui Preaînalt și (3) va dori să schimbe vremurile și legea. În consecință, sfinții vor fi dați în mâna acestei puteri. Apoi îngerul i­-a arătat perioada de timp în care cornul cel mic va face aceste lucruri: o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. În limbajul profetic folosit aici, termenul vreme înseamnă „an” și astfel expresia vremuri reprezintă ani, forma duală: „doi ani”. Aceasta este o perioadă de trei ani și jumătate profetici care, conform principiului an­-zi (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6), ne indică o perioadă de o mie două sute șaizeci de ani. În această perioadă, cornul cel mic va porni un atac împotriva lui Dumnezeu, îi va persecuta pe sfinți și va încerca să schimbe Legea lui Dumnezeu.

 

3. Ce asemănări există între activitatea „omul fărădelegii” din 2 Tesaloniceni 2:3 şi activitatea cornului mic? Despre ce putere se vorbeşte aici şi de ce?