[sâmbătă, 15 februarie] De la marea învolburată, la norii cerului

 

 

Text de memorat:

 

Daniel 7:27

”Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”

 

Viziunea din Daniel 7, subiectul nostru din această săptămână, își găsește paralela în Daniel 2. Dar Daniel 7 prezintă mai pe larg cele descoperite în capitolul 2. În primul rând, viziunea are loc în timpul nopții și prezintă marea agitată de cele patru vânturi. Întunericul și apa evocă creațiunea, dar aici lumea creată pare distorsionată și sub atac. În al doilea rând, animalele din viziune sunt necurate și hibrid, ceea ce reprezintă o încălcare a regnului creat. Însă, odată cu venirea Fiului omului, stăpânirea asupra pământului, încredințată de Dumnezeu lui Adam, le este redată celor cărora le aparține de drept. Fiul omului va recăpăta la judecata din ceruri ceea ce a pierdut Adam prin păcat.

 

Descrierea de mai sus ne oferă o imagine panoramică a reprezentărilor biblice care se află în fundalul acestei viziuni simbolice. Din fericire, câteva detalii esențiale ale viziunii au fost explicate de înger, așa că putem înțelege cadrul principal al acestei profeții uimitoare.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 6–12

1. Din gura cui Și-­a scos Domnul „o întăritură de apărare”?
2. Ce își dorea psalmistul să știe popoarele?
3. Pentru cine se ruga psalmistul să nu-­i uite Domnul?
4. Care era îngrijorarea psalmistului în legătură cu oamenii evlavioși?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Publicitatea evanghelistului”
5. De ce anume depinde valoarea unui creștin?