[sâmbătă, 18 ianuarie] Din cuptor la palat

 

 

Text de memorat:

 

Daniel 3:17

”17 Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate.”

 

„Acești tineri, umpluți de Duhul Sfânt, declară înaintea întregii națiuni credința lor, și anume că Acela căruia I se închină este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Această demonstrare a credinței lor a fost cea mai elocventă prezentare a principiilor pe care le aveau. Pentru a-­i impresiona pe idolatri cu puterea și măreția Dumnezeului celui viu, slujitorii Săi trebuie să le arate reverența lor față de Dumnezeu. Ei trebuie să arate că El este singurul pe care Îl proslăvesc și căruia I se închină și că nicio răsplată, și nici chiar amenințarea cu moartea nu i-­ar putea determina să facă nici cea mai mică concesie în fața idolatriei. Aceste lecții au un impact direct și esențial în experiența noastră din ultimele zile.” – Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 149

 

Deși, când vine vorba de închinare, amenințarea cu moartea poate părea de domeniul erei pre-științifice și al superstițiilor, Scriptura ne spune că în timpul sfârșitului, când lumea va fi „avansat” foarte mult, se va observa ceva asemănător, dar la nivel mondial. Din studierea acestei experiențe putem afla despre problemele cu care, conform Scripturii, se vor confrunta cei credincioși.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Iov 20–26

1. Despre cine spune Iov că li se întâmplă să „li se stingă candela”?
2. Ce anume și cu ce scop i s­a sugerat lui Iov să arunce în țărână și în prundul pâraielor?
3. Ce spunea Iov că face Dumnezeu pentru cei silnici, când ei nu mai trag nădejde de viață?
4. Despre ce spunea Iov că „numai adierea lor ușoară ajunge până la noi”?

 

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Evitarea organizării excesive”

5. Din ce cauză înaintarea adevărului devine de zece ori mai grea decât este în realitate?