[miercuri, 8 ianuarie] Fără cusur şi înţelepţi

 

 

Daniel și prietenii lui au fost aleși să-­i slujească împăratului deoarece se potriveau profilului stabilit de Nebucadnețar. Acesta cerea ca famenii să fie „fără cusur” și „frumoși la chip” (Daniel 1:4). Este interesant de observat că jertfele și cei care slujeau în sanctuar trebuiau să fie „fără cusur” (Leviticul 22:17-­25; 21:16­-24). Împăratul Babilonului se pare că avea cerințe asemănătoare pentru cei care slujeau în palatul lui.

 

4. Ce ne spun versetele de mai jos despre cum putem rămâne credincioşi în orice ispită?

 

Galateni 2:19,20

”19 Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”

 

Matei 16:24-26

”24 Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. 25 Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 26 Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”

 

2 Corinteni 4:17

”17 Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.”

 

Dumnezeu a onorat credincioșia celor patru robi evrei și, la sfârșitul celor zece zile de probă, ei arătau mai sănătoși și mai bine hrăniți decât cei care mâncau de la masa împăratului. Domnul le­-a dat slujitorilor Lui „știință și pricepere pentru tot felul de scrieri” și, în special pe Daniel, l­-a făcut „priceput în toate vedeniile și în toate visele” (Daniel 1:17). Acest dar urma să aibă un rol semnificativ în lucrarea lui profetică.

 

Așa cum a onorat credința slujitorilor Săi la curtea babiloniană, Dumnezeu ne dă și nouă înțelepciune când ne confruntăm cu provocările acestei lumi. Din experiența lui Daniel și a prietenilor lui învățăm că este posibil să rămâi nemânjit de elementele corupătoare ale societății. De asemenea, învățăm că nu trebuie să ne izolăm de societate și de viața culturală pentru a­-I sluji lui Dumnezeu. Daniel și prietenii lui nu doar că au trăit în mijlocul unei societăți care avea la bază minciuni, erezii și mituri, ci au fost educați în acele minciuni, erezii și mituri. Și totuși au rămas credincioși.

 

Indiferent de locul în care trăim, Domnul așteaptă ca noi să rămânem credincioși în mijlocul influenţelor culturale și sociale care sunt contrare credinţei noastre. Identifică influenţele negative care te înconjoară și întreabă-te: Cât de bine reușesc să le biruiesc?