[vineri, 13 decembrie] Un gând de încheiere

 

 

„Când le­-a pus înainte poruncile lui Dumnezeu, avertizările și judecățile înfricoșătoare care au venit peste Israel în trecut chiar pentru acest păcat, conștiința le-­a fost trezită și au început o lucrare de reformă care a îndepărtat mânia amenințătoare a lui Dumnezeu și a adus aprobarea și binecuvântarea Sa.

 

Erau unii din slujba sfântă care au stăruit pentru nevestele lor păgâne, declarând că nu se puteau despărți de ele. Dar nu a fost făcută nicio excepție, nu s­-a arătat respect pentru rang sau poziție. Oriunde preoții sau conducătorii au refuzat să rupă legătura cu închinătorii la idoli, au fost îndepărtați îndată din slujba Domnului. Un nepot al marelui-­preot, care se căsătorise cu fiica lui Sanbalat, nu numai că a fost îndepărtat din slujbă, ci a fost alungat și din Israel. «Adu­-ți aminte de ei, Dumnezeule», se ruga Neemia, «căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți.»” – Ellen G. White, Profeți și regi, pp. 673–674 Studiu suplimentar: Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Bucuria în Domnul”.