[luni, 14 octombrie] Sincronizare profetică

 

 

Mai întâi am văzut cum Dumnezeu i-­a chemat pe Zorobabel (cca 538 î.Hr.) și pe Ezra (457 î.Hr.) la niște lucrări deosebite. Apoi am studiat despre chemarea lui Dumnezeu pentru Neemia (444 î.Hr.). Trebuie să ne dăm seama că aceste chemări au fost făcute în armonie cu preștiința lui Dumnezeu. De exemplu, Zorobabel a fost impresionat de Dumnezeu să facă o lucrare specială ca răspuns la încheierea celor șaptezeci de ani de robie profetizați de Ieremia.

 

3. Ezra a fost chemat în același an în care împăratul Artaxerxes a dat o poruncă importantă. Ce semnificaţie profetică are acest an?

 

Daniel 9:24-27

”24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi a prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor. 25 Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare. 26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile. 27 El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât’.””

 

În Daniel 9:25 citim că „de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni…”. Ultima săptămână din această profeție este menționată în versetul 27. O săptămână are șapte zile, deci o săptămână profetică are șapte ani (Numeri 14:34; Ezechiel 4:5,6). Această profeție vorbește despre șaptezeci de săptămâni, adică patru sute nouăzeci de ani. Însă care este data de început a profeției despre șaptezeci de săptămâni? Versetul spune: „De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului…” Pentru restaurarea poporului iudeu, au fost date în total trei porunci, de către trei împărați: Cirus, Darius și Artaxerxes. Totuși doar porunca lui Artaxerxes include o preocupare specială pentru cetatea Ierusalim și doar în aceasta I s-­a dat slavă lui Dumnezeu pentru intervenția Sa (Ezra 7:27,28). Socotim începutul profeției de șaptezeci de săptămâni în anul 457 î.Hr., al șaptelea an al domniei împăratului Artaxerxes I, conform cu Ezra 7:7­26. În plus, deoarece anul 457 î.Hr. este și anul de început al profeției despre cele două mii trei sute de seri și dimineți din Daniel 8:14, această poruncă este punctul de început al acestor două profeții. Cele șaptezeci de săptămâni se încheie în anul 34 d.Hr., atunci când predicarea Evangheliei a fost extinsă și a ajuns la neamuri (moment marcat și de persecutarea bisericii primare și de martirajul lui Ștefan). Mijlocul ultimei săptămâni ar fi anul 31 d.Hr., anul în care Isus a fost răstignit pe cruce.

 

Recitește profeția din Daniel 9:24,27. Ce ne descoperă ea, cu o acuratețe uimitoare, despre lucrarea Domnului Isus? Cum ne ajută să ne întărim în credință?
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse