[miercuri, 9 octombrie] Neemia este lăsat să plece în Iuda

 

Împăratul a trimis scrisori prin Neemia către Sanbalat Horonitul și către Tobia Amonitul, înalții dregători ai regiunii de dincolo de Râu, pentru ca aceștia să îl ajute pe Neemia să realizeze ce își propusese. Mai mult, i-­a poruncit lui Asaf, păzitorul pădurii împăratului, să îi dea lui Neemia tot lemnul de care avea nevoie pentru reconstruirea cetății, a zidurilor și a porților templului.

 

4. Ce ne spune Biblia despre împotrivirea cu care s-au confruntat Neemia și evreii, în general?

 

Neemia 2:9,10

”9 M-am dus la dregătorii de dincolo de Râu şi le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoţească nişte mai-mari ai oastei şi nişte călăreţi. 10 Sanbalat, Horonitul, şi Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel.”

 

Neemia a ajuns la Ierusalim în anul 444 î.Hr. Se pare că, peste tot pe unde încerca să facă ceva, se ivea împotrivire, iar cererea prezentată înaintea conducătorilor a dat naștere la probleme. Deși Tobia avea nume evreiesc, care înseamnă „Dumnezeu este bun” (și fiul lui, Iohanan, avea nume evreiesc, „Dumnezeu este milostiv”), el a slujit ca dregător pentru Amon. Ierusalimul era înconjurat de vrăjmași: Sanbalat, guvernatorul Samariei, la nord; Tobia, care guverna ținutul lui Amon, la est; la sud, Gheșem Arabul (vers. 18,19) care luase Edomul și Moabul. Este trist faptul că liderii din acea regiune l-­au disprețuit pe Neemia pentru că era preocupat de bunăstarea celor asupriți. Cei care vor să îi intimideze pe alții nu se bucură de binele acestora. „Sosirea lui [Neemia] la Ierusalim, cu o escortă militară, arătând prin aceasta că venise cu o misiune importantă, a trezit invidia triburilor păgâne care locuiau aproape de cetate și cultivaseră multă vreme vrăjmășie împotriva iudeilor, aruncând asupra lor batjocură și insultându-­i. În fruntea acestei lucrări rele erau unii dintre conducătorii acestor triburi: Sanbalat Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Gheșem Arabul. Încă de la început, acești conducători au privit cu ochi critic mișcările lui Neemia și s-­au străduit, prin toate mijloacele disponibile, să-­i zădărnicească planurile și să-­i împiedice lucrarea.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 635

 

Ce alte relatări biblice poți găsi care arată că cei chemați de Dumnezeu să facă voia Sa vor întâmpina opoziție? Prezintă răspunsul la grupă.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse