[sâmbătă, 21 septembrie] O biserică în care toți slujesc

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 10:23,24

”23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. 24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”

 

Încercând să împlinim Trimiterea creștină, nu ar trebui să subestimăm potențialul bisericii în calitate de comunitate organizată a credincioșilor. Deja am trecut în revistă problemele cu care ne-am putea confrunta în lupta împotriva nedreptății și sărăciei. Dar, lucrând împreună cu alți credincioși din biserică, putem fi o binecuvântare pentru cei din jur.

 

Ispita este ca, atunci când ne strângem laolaltă ca biserică, să fim prea preocupați de menținerea funcționării ei, uitând că biserica există pentru a sluji lumii în care a pus-o Dumnezeu. Ca membrii ai bisericii nu trebuie să ignorăm suferința și răul care există în jur. Dacă Hristos nu le-a ignorat, nici noi nu ar trebui să le ignorăm. Noi trebuie să fim credincioși mandatului de a predica Evanghelia și, pe lângă predicare, să îi ajutăm pe cei asupriți, flămânzi, goi și neajutorați.

 

Împreună, ca biserici locale, organizație și instituții, noi suntem trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:12-20). De aceea, ar trebui să pășim pe urmele Lui, să lucrăm ca El și să fim mâinile, picioarele, vocea și inima Lui în lumea de astăzi.

 

BIBLIA ȘI CARTEA ”EVANGHELIZARE” – STUDIU LA RÂND

 

Biblia: 2 Regi 24 – 1 Cronici 5

1. De ce a vrut Domnul să-l lepede pe Iuda?
2. Ce împărat al lui Iuda a mâncat până la sfârșitul vieții lui la masa împăratului Babilonului?
3. Despre cine se spune că Domnul i-a dat ce ceruse?
4. Cui i-a fost dat un drept de întâi născut, dar n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate”

5. Din ce cauză nu s-a ajuns la oamenii din clasele sociale înalte?

 

Urmărește devoționalul video, Școala Cuvântului, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse